Hovedvernombud i UPN er bekymret

Mange bekymringsmeldinger gjør at hovedvernombud Peter Alexander Hansen frykter at arbeidsmiljøet er under press i Statoil.

Les mer i Stavanger Aftenblad