LO og YS klager til seg selv

Det har de siste dagene vært en del oppslag om at sokkeloppgjøret i 2012, som gikk til streik og tvungen lønnsnemnd, er blitt klaget inn for ILO. I den forbindelse kan det være greit å vite hva ILO er, og konsekvensene en behandling her får eller ikke får.

Les mer på Lederne.no