Utstasjonering I utlandet for Statoil.

Det har kommet mange henvendelser til leder i avdeling 158 Per Helge Ødegård angående arbeidsvilkår og forhold for utstasjonert personell.
Det blir jobbet intenst fra Lederne for å få løsninger på forholdene for utstasjonert personell, Per Helge har møter med bedriften for å finne løsninger.

Nettsiden blir oppdatert så snart forholdene er klarlagt.