Den viktigste oppgaven for en forening er å ta vare på enkeltmedlemmene sine interesser

Lederne er en forening som tar den oppgaven veldig alvorlig, derfor har det blitt tatt en sak til høyesterett for få erstatning for støyskade for en arbeidstaker fra yrkesskadeforsikringsforeningen.

Fagforbundet Lederne vant en meget viktig og prinsipiell seier i Høyesterett
dom_høyesterett.