Kommentarer til HMS-rapport på sokkelen

Det har blitt laget en rapport som har vært til høring hos blant annet fagforeningene, som omhandler HMS-regelverket på sokkelen med høringsfrist 1.12.2013. Oppdragsgiver er arbeidsdepartementet.

Selve rapporten er veldig omfattende på 179 sider. Vi har blant annet gitt innspill på:
• Forringelse av tre-partsarbeidet som vi mener er under press
• Ytterligere svekkelse av regelverket på bekostning av økonomi
• Fjernstyring av plattformer, der er vi klinkende klare på at er det personell på plattformen skal det være bemannet kontrollrom på plattformen
• Utfordringer med internasjonalisering og bruk av engelsk på Norsk Sokkel
• Ledelse og styringssystemer som vi mener reduserer handlingsrommet og reduserer tillit til egne ansatte
• Helikopter og shuttling, bosted og arbeidsted må være det samme og at dagpendling ikke bør aksepteres
• Utfordring med lugardeling og at nye installasjoner blir bygd med vendbare senger
• Bekymring på presset som nå er i næringen på å redusere kostnader, der næringen selv ved dårlig prosjektstyring og økt byråkratisering har redusert lønnsomheten på norsk sokkel

Her ligger selve høringsuttalelsene fra Lederne:
høring_hms_rapport

Her er link til selve rapporten: