Kraftig styrking av advokattilbudet til Ledernes medlemmer

Saker av arbeidsrettslig karakter dekkes direkte av Lederne og kommer ikke under denne ordningen

Fra 1.1.2014 får Ledernes medlemmer (og deres husstand) økt tilbud om privatjuridisk rådgivning. Det vedtok Ledernes kongress 15. november.
Tilbudet kommer i tillegg til den solide arbeidsjuridiske bistanden medlemmene allerede har. Lederne har valgt sin mangeårige samarbeidspartner, advokatfirmaet Norman & Co, som leverandør av den privatjuridiske bistanden og det gir rett til 15 timer privatjuridisk bistand pr år.

Ordningen blir kollektiv, og kostnaden på kr. 25 pr. medlem pr. måned trekkes over kontingent. Prisen er halvparten av tilsvarende ordninger i andre forbund.

Flere konkurrerende forbund har innført privatjuridisk bistand, men unntakene i deres ordninger kan være til dels mange.

Den nye ordningen gjelder for alle rettsområder, unntatt oppdrag som offentlig oppnevnt forsvarer og saker knyttet til næringsvirksomhet. Oppdrag som offentlig oppnevnt forsvarer følger et eget offentlig regelverk og medlemmer vil få dekket slik bistand gjennom det. Næringsbeskatning er unntatt, da dette ofte kan være svært komplekse saker som krever mange timers arbeid.

Ordningen omfatter ikke saker som kan dekkes av fri rettshjelp, rettshjelpsforsikring, motpart eller tilsvarende. Dette betyr ikke at sakene er unntatt, men at man kan søke om dekning fra det offentlig eller private ordninger som finnes. I slike saker kan egenandel dekkes under ordningen.

o Ordningen trer i kraft 1. januar 2014.
o Spørsmål og henvendelser rettes til lederne@norman-co.no. Dersom svar ikke er mottatt innen to virkedager, kan Norman & Co kontaktes på tlf. 22 12 11 80.
o Rask og profesjonell hjelp – medlemmet får svar pr. epost innen to virkedager. Dersom saken haster mer enn to dager, anbefales at dette merkes i emnefeltet.
o Du får råd og bistand innen de fleste områdene du kan støte på som privatperson – for eksempel arverett, familierett, kjøpsrett, identitetstyveri, kontrakter, fast eiendom, førerkortbeslag, juridiske avtaler og skjemaer m.m. Ingen egenandel.
o Forsikringen dekker mange rettsområder som ikke omfattes av en vanlig rettshjelpsforsikring som de fleste har i sin hjem-/innboforsikring.