Som et fly uten piloter

Vi er sterkt imot fjernstyring av bemannet plattformer, som vi har sendt inn i høringsnotatet.

I Statoil er det planer for at Valemon skal fjernstyres.

Sjekk saken på offshore.no