Tillitsvalgt i Statoil i Dagens Næringsliv om synkron-nikkere