Mobiltelefoner og nettbrett på sokkelen

Det er et behov som mange på sokkelen ønsker det skal åpnes for, fordi mobilen dekker mange oppgaver i dag utover det med samtale. Alle foreninger trykker på for å få åpnet for mobiltelefoner. Saken blir behandlet i mange fora, også i AMU for sokkelen i Statoil, senest 12.12.13

I AMU ble det presentert et skriv fra Norsk olje & gass (tidligere OLF) som er lagt inn som en link i dette innlegget. Der kommer det opp mange argumenter mot medbringelse av mobiltelefon offshore. En går på det med kontroll av informasjonsflyt ved en hendelse.

Det kom også opp i møte at det er manglende kapasitet i mobilnettet offshore, noe som løses ved å bygge ut nettet.

» Her ligger skrivet fra ekspertgruppe i Norks olje & gass»>