Lederne i møte med energi- og miljøkomiteen på Stortinget

Leder i avdeling 158 Per Helge Ødegård har sammen med forbunsledelsen hatt møte med Stortingets energi- og miljøkomité 6.mars
Her la Lederne vekt på betydningen av bedret oljevernberedskap i nordområdene. Bakgrunnen for møte var gjennomslag for Ledernes krav om kunnskapssenter for oljevernberedskap i nord i Samarbeidsavtalen mellom de fire borgerlige partiene.

Det ble også trukket frem andre saker for Energi- og miljøkomiteens medlemmer fra regjeringspartiene. Blant annet de spesielle klimamessige kostnadsutfordringene ved petroleumsvirksomheten, rammebetingelser, elektrifisering, todelingsdebatten, trepartssamarbeidet, matskatt og arealer for ny utvinning ble tatt opp. Komiteens og Ledernes representanter var enige om å holde en tett dialog om alle spørsmålene i tiden framover.