Årets tillitsvalgt i avdeling 158

Avdeling 158 avholdt årsmøte 27 og 28. mars i Stavanger. Årets tillitsvalgt ble Svend Kristian Torkildsen, bedre kjent som Kenna.

Kenna jobber som prosessteknikker på Gudrun og har gjort en stor innsats som tillitsvalgt for arbeidstakerne på Gudrun. Gudrun har hatt sine utfordringer, Kenna er engasjert og med sine medlemmer interesser som rettesnor for sitt tillitsmannsarbeid. Han har også tatt på seg vervet som Hovedverneombud på Gudrun.