Svekkelse av beredskapstreningen på sokkelen

Viser til tidligere informasjon om svekkelse av beredskapstreningen for søk og redningslag, der foreningene trakk seg som resultat. Det er en bekymring for det svekka partsamarbeidet vi nå har på Norsk Sokkel.

Statoil implementerte endringen i sin styrende dokumentasjon nesten umiddelbart, med det resultat at vi nå har et krav til kun repetisjon hvert annet år for søk og redningslag.

Saken ble behandlet i Sokkel AMU 19.3.14 der arbeidstaker representantene var sterkt uenig i endringen, og mener beslutningen var en svekkelse av beredskapstreningen i Statoil.

Med referanse til AML § 7.2.5 la arbeidstaker representantene frem et forslag at Sokkel-AMU pålegger UPN å opprettholde tidligere omforent, sikkerhets- og beredskapsopplæring.
Det ble stemt over forslaget, 7 stemte for, 7 stemte mot. Forslaget fra arbeidstakerne falt på leders (arbeidsgivers) dobbeltstemme. Beslutningen er derfor oversendt Ptil for en vurdering om besluttningen er til fare for liv og helse.

Her er dokumentet som er oversendt Ptil:
Søk og redning anke til Ptil