Elektrifisering av plattformer

Lederne mener politikerne sitt vedtak om elektrifisering av de nye plattformene på Utsirahøyden er symbolpolitikk, med muligens uheldig miljømessig konsekvenser.

Viser til en artikkel i Dagens Næringsliv der leder i avdeling 158 Per Helge Ødegård uttaler en bekymring for at politikerne gjør norsk sokkel mindre attraktiv, og at det vil gå ut over investeringer og sysselsetting. Per Helge har i andre sammenhenger uttalt at det spesielt er viktig for yngre arbeidstakere at det kommer flere utbygginger

Link til artikkelen