Lønnsforhandlingene i Statoil er ferdig

Fredag 22.august kom vi til enighet med bedriften om årets lønnsoppgjør. Ny lønn iverksettes med virkning fra 1.juni. Det har vært svært krevende forhandlinger helt siden forhandlingene startet på tirsdag, spesielt i lys av de kostnadsmessige prosessene selskapet har startet.

De viktigste endringene for medlemmene i avdeling 158 er:
• Det gis et tillegg på kroner 18 000 som inkluderer feriepenger og sokkelkompensasjon
• Skifttillegget (høy sats) øker til kroner 85 pr time
• Kompensasjon for SKR øker fra kr 9 til kr 11 pr time
• For fagansvarlige endres antall år for tillegget fra 4 til 6 år, det vil si det årlige tillegget på kroner 6000