Den viktigste forsikringen er forsikring av eget arbeidsforhold

Det viktigste med å være medlem i en forening er at man forsikrer sitt eget arbeidsforhold, og da er det viktig å velge det beste forbundet med de mest engasjerte tillitsvalgte, både sentralt og lokalt. For oss i Lederne har valget vært lett.

Det er mange enkeltsaker i Statoil som blir løst på en god måte, saker som ofte har store konsekvenser for den enkelte ansatte og dennes livssituasjon. Viser her til to historier der medlemskapet i Lederne var en vesentlig årsak til at historien fikk en bedre utgang for arbeidstakerne.

Historien om Per-Åke fra Gullfaks C er en vekker for alle oss som kommer i kontakt med kjemikaler og hydrokarboner. Historien stod også i siste Magasinet.
Les Historien Her

Den andre historien er om Gunnar som jobber på Troll C. Denne historien er også en påminnelse om de ytre påvirkningene vi blir utsatt for på jobben, og som her endte med hørselskade og påfølgende Tinnitus. Hjelpen medførte at han nå fungerer bra i jobben som prosessteknikker på Troll C
Les historien her.