Solid og tillitvekkende av Petroleumstilsynet

Leder I avdeling 158 Per Helge Ødegård roser rollen Ptil har tatt overfor Statoil når det gjelder arbeidstakermedvirkning I Statoil.

Les mer på denne siden