Lønnsforhandlingene med Norsk Olje & gass er ferdig

Lønnsforhandlingene med Norsk Olje & gass er ferdig og signert.
lønnstillegget ble 5500 kroner på lønnsmatrisen.
Nattillegget med konferansetillegg blir økt med kroner 1,5 til 86,5.
Nattillegget økes med kroner 0,50 til 67,5
Helligdagsgodtgjørelsen blir økt til 1900 kroner
Endringene gjøres gjeldende fra 1.6.15