Samarbeid mellom foreningene i Statoil

Safe og Lederne er blitt kjent med at fagforeningen IE sender ut misvisende info til sine medlemmer, der de beklager at fagforeningene Safe og Lederne setter det gode samarbeidet i fare, ved å bruke utpekningsretten i UPN S AMU.

Safe og Lederne bekrefter å ha brukt utpekningsretten i S-AMU. Vi har i tiden etter fusjonen Statoil/Hydro forsøkt å få til et fullverdig samarbeid med IE, men dessverre har vi ikke lykkes.

Vi er av den oppfatning at alle fagforeningene bør samarbeide og være representert i alle sentrale utvalg. De faktiske forhold er at IE ikke er villig til å ha et fullverdig samarbeid og har blant annet stengt Safe og Lederne ute av styret i Statoil siden fusjonen Statoil/Hydro, ved å bruke utpekningsretten sammen med Tekna og Nito.

Som nevnt kan ikke et fullverdig samarbeid være slik, at det kun gjelder når det passer IE og samarbeide. Safe og Lederne som organiserer flertallet av de ansatte på sokkel ser frem til å ivareta våre medlemmer og alle ansatte på en best mulig måte, samt ha et fullverdig samarbeid med alle foreninger i den krevende tiden vi nå er inne i.

Mvh
Arbeidsutvalget Safe
Arbeidsutvalget Lederne

Publisert i Ukategorisert