Bli medlem

Det viktigste med å være medlem i en fagforening er forsikring av ditt eget arbeidsforhold, der du får:
Juridisk bistand ved behov, dine rettigheter som ansatt blir ivaretatt og du har en profesjonell fagorganisasjon i ryggen som hele tiden jobber for deg og dine interesser.
Husk at du kan trekke av kontingenten på skatten med opp til kroner 3750,- hvert år

Vår kontingent inkluderer blant annet livs og familieulykkesforsikring og rett til advokatbistand på andre rettsfelt enn arbeidsrelaterte saker.

Link til siden for innmelding