Kontaktpersoner og styre i avdeling 158

Arbeidsutvalget i avdeling 158
Leder:  Per Helge Ødegård Telefon: 41688189 Epost: phod@statoil.com
Nestleder:  Terje Herland Telefon:  91646499 Epost: heher@statoil.com
Kasserer:  Hans Fjære Øvrum Telefon:  97141580 Epost: hafjov@statoil.com
Sekretær:  Finn Roger Døvik Telefon:  90782684 Epost: fdov@statoil.com

Kontaktpersoner/Tillitsvalgt
OFS: Christer Olsson Telefon: 97616808 Epost:  cohl@statoil.com
Nordsjøen Sør: Hans-Arne Tvedt Telefon: 92828320 Epost: hatv@statoil.com
Nordsjøen Vest: Knut Inge Isaksen Telefon: 99620012 Epost: knii@statoil.com
Nordsjøen Vest: Hans Fjære Øvrum Telefon: 97141580 Epost: hafjov@statoil.com
Midt: Svein Arvid Olsen Telefon:  90019287 Epost: saov@statoil.com
Nord: Rune Synnevåg Telefon: 93008580 Epost: rsynn@statoil.com