Unge Lederne

UL-leder Jana Jarosova: Oppfordrer kvinner til å gjøre bevisste valg

Bli med i Unge Lederne i Olje og gass!

Unge har troen på fagforeningene

Ungdom mener fagforeninger sikrer bra lønn og trygge arbeidsvilkår viser en fersk undersøkelse fra Arbeidsforskningsinstituttet og UNIO.

Unge Lederne samlet i Oslo

15 – 16. juni var utvalget for Unge Lederne samlet. Utvalget har lenge holdt en lav profil, men har mange planer og tanker for fremtidens ledere.

Investerer millioner i egen arbeidsplass: Lederpris til engasjert bonde

Vil satse mer på fremtidens ledere

Onsdag 3. juni skapte Christoffer Hovde begeistring i Ledernes lokaler når han snakket om suksess, rollemodeller og nettverk. Det var ikke tilfeldig at Lederne hadde invitert unge ledere til en ettermiddag med Hovde og nettverksbygging.

God respons rundt Helt Sjef-prisen

20 gode kandidater går videre til neste runde av Helt Sjef 2015. Hvem legger du din stemme på?

Bli med på en Helt Sjef frokostfest

I forbindelse med kåringen av Helt sjef 2015 har vi gleden av å invitere til frokostfest og paneldebatt om ungdom og ledelse. Prisen vil bli delt ut av juryens leder, Norway cup-general og håndballtrener Frode Kyvåg.

Hvem blir Helt sjef 2015?

Mandag 13. april gikk startskuddet for en ny runde av arbeidslivs- og inspirasjonsprisen Helt sjef – i regi av Lederne og McDonald’s. I går hadde årets jury sitt første jurymøte. Nå oppfordrer de deg til å nominere noen som er Helt Sjef. Kjenner du noen som fortjener tittelen?

Bli med på temakveld om ungt lederskap

Onsdag 24. september inviterer Lederne til en temakveld om «ungt lederskap» i Stavanger – for deg som er under 38 år.

Medlemskap i Lederne for studenter og lærlinger

Studenter og lærlinger vil finne stor nytte i et medlemskap i Lederne. Medlemskapet er gratis i studie- og lærlingetiden.

Elisabet er årets unge leder 2012

5. februar 2013 ble vinneren av Årets Unge Leder 2012 kåret. Førsteplassen gikk til Elisabet Søyland (34) som gikk av med den fornemme tittelen som Årets Unge Leder 2012 da konsulentselskapet Assessit for fjerde år på rad kåret Årets Unge Ledere.

Historiens yngste Ledernekonferanse: – Vi vil inkluderes, engasjeres og høres!

Unge Lederne, forumet for Ledernemedlemmer under 38 år, arrangerte 27. og 28. oktober 2012 sin første konferanse. Det ble dager med stort engasjement på Hurdalsjøen, og utvalgsleder Siri Friestad var klar i sin tale: - Vi som er yngre medlemmer vil inkluderes, engasjeres og høres!

Jobber Årets Unge Leder hos deg?

Nominasjonsprosessen til kåringen Årets Unge Ledere, som konsulentselskapet Assessit gjennomfører, er i gang. For fjerde år på rad fokuseres det på godt lederskap hos unge talentfulle ledere under 40. Konseptet er faglig forankret og basert på veldokumentert forskning.

Last inn flere saker