– Bli med på ”Unge Lederne”!

Ledernes region Olje og gass har tatt initiativ til ungdomssatsingen ”Unge Lederne”, en arena for Ledernes medlemmer under 38 år. Nå oppfordrer interimsstyret interesserte til å melde seg.

Det var på høstens olje- og gasskonferanse i Haugesund at ideen ble unnfanget, og på møte i Stavanger 7. oktober ble interimsstyret satt ned. Dette består av Siri Friestad i ConocoPhillips (siri.friestad@conocophillips.com) og Ingelill Handeland i Statoil (ihand@statoil.com).

Motivere yngre krefter
Tanken er at satsingen først testes i region Olje og gass, og at den med tiden utvides til å omfatte hele Lederne. Hensikten er å gi Lederne et ansikt utad for ungdommen, sørge for at yngre krefter blir hørt og å gi de unge mer kunnskap om avtaler, lover og annet rundt deres arbeidssituasjon.

I tillegg vil interimsstyret skape engasjement rundt organisasjonsarbeid og ønsker å bli representert ved sentrale forhandlinger. Man vil fokusere på tilrettelegging av forsikringer i tillegg til utdanningsstipender og studentmedlemskap, medlemsfordeler ungdommen ser etter og fadderordninger for lærlinger.

Trenger engasjerte personer
– Det vi i første omgang er ute etter er å få kontakt med engasjerte personer for å sette sammen et styrende utvalg for ungdomssatsingen. Vi anbefaler derfor alle som ønsker å være med på å tråkke veien videre til å ta kontakt med oss, sier Friestad og Handeland. Begge er i gang med å sende informasjonsmailer til medlemmer i ConocoPhillips og Statoil.

– Når vi har fått tak i en god gjeng setter vi sammen et styre og finner ut hva som skal være vår hensikt, hva vi skal jobbe med og hvordan vi organiserer oss for å delta i Ledernes arbeid. Samtidig må vi sette opp budsjett for aktiviteter som seminarer, kompetanseløft og materiell.