Jobber Årets Unge Leder hos deg?

Nominasjonsprosessen til kåringen Årets Unge Ledere, som konsulentselskapet Assessit gjennomfører, er i gang. For fjerde år på rad fokuseres det på godt lederskap hos unge talentfulle ledere under 40. Konseptet er faglig forankret og basert på veldokumentert forskning.

Gjennom kåringen ønskes det fokus på godt lederskap og å stimulere virksomheter i Norge til å gjøre det samme. Visjonen er å utvikle og utfordre morgendagens ledere og jobbe systematisk med lederutvikling og rekruttering.

Alle nominerte kandidater gjennomgår grundige tester, evalueringer og jobbsimuleringer hvor ledelseskompetansen testes og evalueres i teori og i praksis. Prosessen er givende og fruktbar – både for kandidaten selv, men også for den enkelte virksomhet som nominerer sine kandidater.

  • Nominering: Åpen for påmeldinger nå!
  • Virksomheter: Alle private og offentlige virksomheter, store og små.
  • Kåring: Prisoverrekkelse med tilhørende fagseminar 5. februar 2013.

For mer informasjon: www.assessit.no. Prosjektleder for Årets Unge Ledere er Anne Mørup-Andersen: epost ama@assessit.no, tlf.: 482 61 838.

«Deltakelsen i Årets Unge Ledere var både interessant og verdifull. Gjennom tilbakemeldinger på egen lederadferd, har jeg fått en pekepinn på om jeg utvikler meg slik jeg og selskapet ønsker. Krevende øvelser ga i tillegg god trening og refleksjon rundt min lederstil.»
Deltaker Årets Unge Ledere 2011

«Gjennom Årets Unge Ledere fikk jeg profesjonell tilbakemelding på hvordan måten jeg kommuniserer virker på andre, noe som gjorde meg i stand til å gjøre bedre vurderinger i etterkant. Videre var det spennende å få direkte tilbakemeldinger fra mine kolleger, både medarbeidere og leder, og kunnskapen om hvordan de opplever meg som leder og medmenneske er noe jeg kan anvende hver dag.»
Deltaker Årets Unge Ledere 2010

«Svært realistiske simuleringer hvor en får prøvd seg i nye roller. Påfølgende konkrete og konstruktive tilbakemeldinger som danner grunnlag for videre personlig utvikling og målsetninger. Grundig og god undersøkelse blant ansatte og overordnet. God informasjon og oppfølging gjennom hele prosessen.»
Deltaker Årets Unge Ledere 2009