Historiens yngste Ledernekonferanse: – Vi vil inkluderes, engasjeres og høres!

Unge Lederne, forumet for Ledernemedlemmer under 38 år, arrangerte 27. og 28. oktober 2012 sin første konferanse. Det ble dager med stort engasjement på Hurdalsjøen, og utvalgsleder Siri Friestad var klar i sin tale: - Vi som er yngre medlemmer vil inkluderes, engasjeres og høres!

Tekst: Sverre Simen Hov
Foto: Andreas Vold

Forbundsleder Jan Olav Brekke fulgte i sin åpningstale opp med at han vurderer et forslag som vil gi yngre medlemmer et konkret bevis på at de er verdsatt – nemlig en fast plass i forbundets styre.

– I dag snur vi et nytt, og i mine øyne historisk viktig, kapittel i forbundets historie. Dere holder i live den ungdommelige ledelsesånden til 34 år gamle Carl Jensen, Ledernes første forbundsleder i 1910. Vi startet med ungdommen, og nå er dere i ferd med å finne tilbake til forbundets 102 år gamle røtter, sa han.

Tett sammensveiset
De 25 konferansedeltakerne, som kom fra hele landet og ulike bransjer, ble tett sammensveiset gjennom team- og nettverksbyggende aktiviteter. Områdelederne Susanne Slaatsveen og Hege Wold inspirerte til diskusjoner om hva yngre medlemmer forventer av kurs- og kompetansetilbud, jobbsøk og studietips, medlemsfordeler og hvordan Unge Lederne skal jobbe og organiseres.

Så ble det villmarksmiddag i skogen med øksekasting, hesteriding og skyting med luftgevær og pil og bue. Stemningen var stor ved bålplassen i Grana Bar da de ulike gruppene fremførte sine underholdningsbidrag og smisket så godt de kunne med dommerne.

På søndag før lunsj gjennomførte advokat Alf Kåre Knudsen fra advokatselskapet Bing Hodneland praktiske øvelser knyttet til arbeidsmiljøloven, og helt konkret drøftelsesmøter før oppsigelse.

Vitalt og dynamisk
Ca. 1.600 av Ledernes medlemmer er under 38 år, og denne gruppen ønsker nå i større grad å være med på å forme fremtidens forbund og gjøre det mer attraktivt for nye grupper. Forbundsstyret har trukket opp rammene og godkjent mandatet til Unge Lederne, og det sitter representanter fra hver region i utvalget.

Grunnlaget for mye bra forbundsarbeid ble lagt disse historiske dagene av en vital og dynamisk gjeng. I lys av det som kom frem her kan Lederne lettere utforme målrettet medlemsservice for yngre ledere, drive medlemsrekruttering, skolere tillitsvalgte og gi Norges yngre ledere tryggheten de trenger i sine arbeidsforhold.