Medlemskap i Lederne for studenter og lærlinger

Studenter og lærlinger vil finne stor nytte i et medlemskap i Lederne. Medlemskapet er gratis i studie- og lærlingetiden.

Student- og lærlingemedlemskapet i Lederne inneholder følgende:

  • Forsikringsordninger som er inkludert i ordinære medlemmers kontingent: Dødsfallforsikring og ulykkesforsikring (Liv Ulykke i kontingent). Det er også mulighet for å være med på Ledernes frivillige skadeforsikringer som innbo, reise, bil, villa osv.
  • Tilbud om kursdeltagelse på sentrale og lokale kurs hvis ledig plass.
  • Tilbud om deltakelse på konferanser i Ledernes regi.
  • Norges beste magasin for ledende og betrodde ansatte.
  • Nyhetsmailer hver 14. dag.
  • Tilgang til lønnsopplysningene i Norsk Ledelsesbarometer (etter innlogging på «Min side»).
  • Øvrige medlemsfordeler som for ordinære medlemmer (men ikke juridisk bistand og individuell støtte fra etter- og videreutdanningsfond eller opplysnings- og utviklingsfond).

Studenter og lærlinger opprettholder dette tilbudet i perioden som lærlinger eller studenter ved universiteter, høyskoler osv, og tilbys ordinært medlemskap dersom de etter endt utdanning/lærlingeperiode får ledende/teknisk/merkantil stilling som Lederne i henhold til sitt avtaleverk kan organisere.