Vil satse mer på fremtidens ledere

Onsdag 3. juni skapte Christoffer Hovde begeistring i Ledernes lokaler når han snakket om suksess, rollemodeller og nettverk. Det var ikke tilfeldig at Lederne hadde invitert unge ledere til en ettermiddag med Hovde og nettverksbygging.

Lederne ønsker å satse på fremtidens ledere ved å gi viktig støtte og bistand for lederemner som har ambisjoner om å skape en karriere som leder. I  2012 opprettet forbundsstyret utvalgt Unge Lederne som er for medlemmer under 38 år. Utvalget har en observasjonsplass i forbundsstyret og i dag er det Simen Steigedal (region Samvirke) som deltar på vegne av Unge Lederne.

Utvalget har holdt en lav profil over lengre tid, men har flere prosjekter på gang. I tillegg til å delta med en representant i juryen for ungdomsprisen Helt Sjef, har utvalget ønsker om å få på plass en mentorordning i forbundet. Ledernes kurs og kompetanseavdeling er i gang med å utrede mulighetene for et mentorprogram. Som en del av utredningen ønsket Unge Lederne å skape en kveld hvor deltakerne skulle ha muligheten til å være sammen med andre unge ledere som ønsker å gå foran.

Nye utfordringer og muligheter som leder

Unge Lederne inviterte til en inspirasjonskveld med ledertalentet Christoffer Hovde. Hovde har mange jern i ilden, men er først og fremst leder, blogger og foredragsholder. Han har selv mange mentorer og har også vært med på å bygge andre nettverksforum og mentorprogrammer.

Å være leder i dag byr på helt andre muligheter og utfordringer enn for 60 år siden. Sosiale medier har gitt oss mange muligheter i forhold til karrierebygging, nettverk og ledelse. Kombinerer man det med den gode dialogen kan man virkelig få til gode resultater. Men hvor begynner man og hvordan slipper man til i eldre og mer erfarne kretser?

Basert på egne erfaringer ga Hovde de fremmøtte tips og inspirasjon til hvordan man utvider eget nettverk, hvordan man finner gode rollemodeller, og ikke minst; hvordan man selv kan bli en god rollemodell.