Unge har troen på fagforeningene

Ungdom mener fagforeninger sikrer bra lønn og trygge arbeidsvilkår viser en fersk undersøkelse fra Arbeidsforskningsinstituttet og UNIO.

Simen Steigedal, representant for Unge Lederne
Simen Steigedal, representant for Unge Lederne

8. desember 2015 presenterte Unio og Arbeidslivsinstituttet rapporten «Fremtidsdebatten – retningsviser for arbeidslivet». Rapporten er basert på en årlig analyse som skal gi kunnskap om ungdommers og norske arbeidstakeres valg, holdninger og verdier.

– Vi presenteres ofte med forestillinger om at ungdommene er kravstore, karrièreorienterte og individualistiske. Derfor er det spennende og flott at denne undersøkelsen viser at de klassiske verdiene består og fortsatt er viktig for ungdom, forteller medlem i Lederne og representant fra Unge Lederne, Simen Steigedal.

I Lederne er det rundt 1.300 medlemmer som går inn under kategorien Unge Lederne, men få av disse er engasjert i verv. Årsaken til at det er et lavt antall unge ledere som er medlem i Lederne er at det tar noen år før man kan bli leder. Likevel ser Lederne en økning av unge medlemmer.

– Denne rapporten og medlemstrenden hos Ledernes viser hvor viktig det er å satse på ungdom og fremtidens ledere med tanke på organisering. Vi må våge å satse på de unge som har lyst til å gå foran, avslutter Steigedal.

Noen tall fra undersøkelsen:

  • 73,2 prosent av ungdom er helt eller delvis enige i at fagforeninger er viktige for å få god lønnsutvikling.
  • 63,3 prosent er enige i at uten fagforeninger ville ansattes arbeidsforhold vært mye verre.
  • 70,5 prosent mener det vil være svært, eller nokså viktig å fagorganisere seg i en framtidig jobb.

Fakta om Unge Lederne:

  • Lederne/Unge Lederne gir viktig støtte og bistand for lederemner som har ambisjoner om å skape en karriere som leder.
  • Utvalget har også en plass i forbundsstyret som observatør. I dag er det Simen Steigedal som sitter som representant her.
  • 14% av Ledernes yrkesaktive medlemsmasse er Unge Ledere. 26% av disse er kvinner.

Kilde: Unio