170308-jana-jarosova-1

Jana Jarosova, leder av Unge Lederne og nestleder i Lederne, Liv Spjeld By mener det fortsatt er en vei å gå for å endre samfunnets holdninger til kvinner i lederstillinger.