Om Unge Lederne

Utvalget for Unge Lederne består av:
Utvalgets mandat, vedtatt av forbundsstyret 26. januar 2012:
  • Unge Lederne fokuserer på Ledernes medlemmer til og med fylte 37 år.
  • Unge Lederne skal fokusere på viktige aspekter for å tiltrekke seg unge medlemmer, herunder behov for spesielle medlemsfordeler, tilbud og tjenester.
  • Unge Lederne søker å skape arenaer for nettverksbygging mellom yngre og eldre medlemmer på tvers av bransjer og geografi.
  • Unge Lederne skal motivere og bistå yngre medlemmer til tillitsverv i bedriften og organisasjonen.
  • Unge Lederne skal innstille overfor forbundsstyret Ledernes ungdomspolitiske standpunkter og være forbundets ressurs i saker som berører yngre medlemmer.