Talentene: fire unge mennesker smiler mot kameraet.
LETT Å TRÅ FEIL

Slik kan du oppdage og ta vare på talentene

Skal du vinne kampen om de største ledertalentene må du være våken. Du må se dem, og de må vite at du gjør det. Men hva skal du se etter?

Tekst
Anne Wennberg
Foto
NTB/Scanpix
Dato

Det er lett å la seg begeistre av folk som er gode til å snakke for seg, eller som er faglig dyktige, fordi prestasjon og potensial blir blandet sammen, mens de virkelige talentene blir oversett. Folk blir forfremmet til eget inkompetansenivå selv om vi i mange år har vært klar over denne faren, og mange snakker om den.

-Det er ofte den beste utvikleren som blir avdelingsleder, men så viser det seg at han eller hun egentlig ånder for er koding og programmering, ikke å lede andre, har Rune Rimol uttalt. Han var i en årrekke fagansvarlig og partner i Assessit, og driver nå Rimol Leadership Consulting.

Merk deg at Lederne straks lanserer et nytt lederprogram for medlemmene, som går over tre samlinger, på totalt fem dager. Faglig ansvarlig og foredragsholder er nettopp Rune Rimol.

Fellestrekk hos talentene

Ifølge Rimol er det en rekke fellestrekk man kan se hos talentene for lederskap, og det dreier seg om samspillet mellom evner og personlighet. De er blant annet noe mer utadvendte og ekstroverte enn snittet, i kombinasjon med ambisjoner.

-Men det gjelder å ikke overdrive betydningen av ekstroversjon, for det er ikke tilstrekkelig i seg selv. Det er lett å la seg lure av både det og dominans, fordi det framstår som «lederaktig», mener Rimol.

 

Stabile og tåler stress

«Hel ved» er kanskje et uttrykk man kan bruke for å beskrive de største talentene for ledelse, for forskning viser at de både tåler stress godt, er følelsesmessig stabile, samvittighetsfulle og pliktoppfyllende i større grad enn andre.

-De beste ledertypene er mellommenneskelig kompetente. De er interessert i folk rundt seg, og støtter og bryr seg om dem. Dessuten er de i stand til å tilby autonomi, og har i større grad indremotiverte medarbeidere, forteller Rimol, og viser til undersøkelser og forskning foretatt av Assessit.

 

De beste ledertypene er mellommenneskelig kompetente. De er interessert i folk rundt seg, og støtter og bryr seg om dem.

Rune Rimol

 

Ikke mist dem!

Det er en stor fare ved å overse de største talentene, nemlig at de forlater organisasjonen.

Ifølge Assessits Tendensrapport 2016, er de viktigste årsakene til at unge talenter søker seg ut at de ikke opplever tilstrekkelig mulighet for kompetanseheving, videreutvikling og karriereveier.

Vi vet også fra de siste årene at selskapenes verdier betyr mer og mer for unge arbeidstakere, ikke bare for ledertalentene, men også for dem. De forventer dessuten stor takhøyde og miljø for utforskning i trygge omgivelser. Det er nødvendig for å skape innovasjon.

 

Talentene: Mann i blå jakke ser litt strengt inn i kameraet
Lederne drar i gang et nytt lederprogram, og Rune Rimol er faglig ansvarlig og foredragsholder.

Kommunikasjon

Når du kan krysse av for de beste kjennetegnene på gode ledertalenter, kan du også se etter andre evner og egenskaper, som vil være viktige i en lederjobb. Å være nysgjerrig og kunne stille gode spørsmål er avgjørende for å drive et prosjekt eller en virksomhet framover. Det samme gjelder pågangsmot og evne til å ta initiativ. I vår tid når endringene skjer svært raskt har det også blitt svært viktig å lede agilt eller smidig. Tilpasningsdyktighet i forhold til nye situasjoner som oppstår har stor betydning.

Evne til åpenhet og tydelig kommunikasjon er ikke minst viktig for ledertalentene. Det vil bygge tillit og forebygge mye usikkerhet og konflikt.

 

Kort om de største ledertalentene

  • De er noe mer utadvendte enn andre
  • De er noe mer ambisiøse og pliktoppfyllende enn andre
  • De har stabilt humør og mestrer stress på en god måte
  • De er åpne for å prøve ut nye ting
  • De støtter og bryr seg om andre mennesker, og viser medarbeidere tillit

Kilder: assessit.no og checkd.it