Blid kvinnelig barista med rødlig hår, brygger kaffe. I bakgrunnen står en mannlig kollega.
MEDARBEIDERSKAP

Gir større arbeidsglede og høyere effektivitet

Lederskap er et ord vi forstår, og forbinder noe med. Medarbeiderskap derimot, er et mer diffust begrep for mange. Se hvorfor utvikling av medarbeiderskap gir motivasjon, og er både lønnsomt og miljøskapende.

Tekst
Anne Wennberg
Foto
Scanpix
Dato

-Medarbeiderskap dreier seg om å ta initiativ og ansvar for oppgavene, organisasjonen og kollegene.  Det gir større arbeidsglede for medarbeideren og gjør at lederen slipper å ta ansvar for alt hele tiden. Det bør derfor også være attraktivt for ledere, det at alle jobber sammen, mener Runar Heggen, daglig leder i Teamwork i Norge.

Allerede på 60-tallet la den norske arbeidslivsforskeren Einar Thorsrud fram ideen om at medarbeiderne burde få større ansvar i arbeidshverdagen, som en motivasjon. I dag er det Sverige som har det fremste forskningsmiljøet innenfor feltet medarbeiderskap. Professor Stefan Tengblad ved universitetet i Skövde, ga sammen med Runar Heggen og Johan Velten i Teamwork ut boka Medarbeiderskap i 2016. Ifølge Teamwork vil utvikling av medarbeiderskap føre til mer effektiv drift, større arbeidsglede og bedre samspill. Medarbeiderskap gir rett og slett viktig motivasjon.

Som motivasjon

Å ta ansvar handler ikke bare om ansvar for egne, definerte oppgaver. Det betyr også å ta ansvar for å si fra når noe er galt eller ikke fungerer.

-Det innebærer dessuten å bidra til å finne løsninger i stedet for å fordele skyld. Noen ledere vil kunne oppleve en kultur med godt utviklet medarbeiderskap utfordrende, fordi han eller hun må gi fra seg en del kontroll, og velge å stole på medarbeidernes løsninger. Lederen blir på en måte mer sårbar, men vil også oppleve mer støtte fra medarbeiderne sine, forklarer Heggen.

Men hvordan forklarer han at dette fører til økt effektivitet og større lønnsomhet?

-Forskningen viser at det er en positiv korrelasjon mellom godt medarbeiderskap og profesjonalitet, som igjen gir en mer effektiv og lønnsom drift. Hovedfokuset vil i et slikt miljø være arbeidsglede og engasjement basert på åpenhet og tillit. Det igjen skaper lyst til å ta initiativ utover ordinært ansvar. Det blir en positiv sirkel basert på gjensidig samspill blant medarbeidere og ledere, sier han.

Hold deg oppdatert på ledelsesnyheter

Med deg på nyhetsbrevet vårt!

Modellen for medarbeiderskap

Teamwork bruker en trekantmodell for å illustrere og tydelig definere godt medarbeiderskap. De tre hjørnene er:

  • Redelig og pliktoppfyllende overfor arbeidsgiver
  • Profesjonell og ansvarsbevisst utførelse av arbeidsoppgaver
  • Imøtekommende og god arbeidskollega

Heggen og de andre konsulentene i Teamwork har jobbet med et bredt utvalg av arbeidsmiljøer innenfor både offentlig og privat sektor. De har erfart at det er lettest å få gjennomslag i kunnskapsbedrifter der det er naturlig for arbeidstakerne å ta selvstendig ansvar og initiativ. De er vant til å lede seg selv. Men det er like relevant også i andre miljøer:

-Jeg har for eksempel jobbet med flere kjeder innenfor ulike servicenæringer, og opplevd at det vi formidler blir svært godt mottatt, og gir resultater.

 

Arbeidsgleden blir større, og vi erfarer at sykefraværet går ned.

Runar Heggen, daglig leder i Teamwork

 

For å oppnå eierskap til arbeidet med å innføre medarbeiderskap, utfordrer de den enkelte til å lage sin egen medarbeiderfilosofi.

-Det treffer veldig godt! Da går vi ut fra hvert hjørne i trekanten, og ber deltakerne om å sette ord på hva det vil si i deres jobb for eksempel å være en imøtekommende og god kollega. De skal framheve egne styrker, og sette mål på områder der de bør utvikle seg. Det er en veldig fin måte å få opp engasjement og motivasjon på, sier Heggen.

Bygger bro

Teamwork har oppdaget en veldig fin bieffekt ved å jobbe med medarbeiderskap: Arbeidstakere med bakgrunn fra en annen kultur enn den norske blir godt kjent med hvordan vi tenker her.

-Den flate strukturen og demokratiet i det norske arbeidslivet kan være vanskelig å forstå for mange med bakgrunn i land med en mer hierarkisk tankegang. I prosessen med å innføre medarbeiderskap får de en større forståelse, og tør å bidra mer med sine egne tanker og idéer, forteller Heggen.

Publisert i Ledertips