Kompetanse

Vi ønsker å gjøre det enkelt å utvikle seg både faglig og personlig. Vi tilbyr derfor et bredt utvalg kurs, e-læring, webinar, lederutvikling, e-bøker, lydbøker og annet faginnhold.

Kompetanse, kunnskap og innsikt er grunnleggende faktorer for god ledelsespraksis og utvikling av samfunnet. Forskning viser at med rett kompetanse på rett sted, jobber arbeidstakere både mer effektivt og med økt motivasjon. Kompetanse er ferskvare og må videreutvikles. Dagens arbeidsmarked blir stadig mer dynamisk, og endringstakten er høy. Dette stiller høye krav til faglig utvikling, og det er avgjørende å holde seg oppdatert. Faglig utvikling vil trygge din posisjon, og gjøre deg mer attraktiv i arbeidsmarkedet.

Kurs: Tre kolleger sitter og jobber sammen ved en PC

Kurs og arrangementer

Lederne har som mål å skape gode ledere, og tilbyr kompetanseutvikling som bidrar til karriereutvikling. Vi tilbyr et bredt utvalg kurs, utviklingsprogrammer og arrangementer.  

Smilende kvinne med bøker på hodet

E-bøker og lydbøker 

Medlemmer får gratis tilgang til en rekke bøker innen blant annet ledelse, personlig utvikling, strategi, karriereutvikling og kommunikasjon.

Temasider 

Kunnskapsbank og samleside med forskjellige temaer. Lær mer om blant annet ledelse, rettigheter og plikter i arbeidslivet, arbeidsmiljø, motivasjon og karriereutvikling. 

Fagartikler

Lederne publiserer jevnlig fagstoff innen ledelse, karriere, personlig utvikling og andre relevante fagområder. 

Magasinet Lederne 

I vårt medlemsmagasin kan du holde deg oppdatert på fagstoff, får et innblikk i ulike bransjer og får mange gode tips og råd for en bedre arbeidshverdag. 

Etter- og videreutdanning

Mulighet til å søke på omfattende etter- og videreutdanningsfond (avhengig av hvilken tariffavtale du har).

 

Medlemsfordeler

Som medlem i Lederne får du trygghet i arbeidshverdagen, faglig utvikling og et stort nettverk. I tillegg får du lav boligrente, gode forsikringstilbud og andre rabatter.
Se alle dine medlemsfordeler