Bli adept i Ledernes mentorprogram

Er du nysgjerrig på hvordan andre håndterer utfordringene de støter på? Ønsker du deg en trygg arena der du kan sparre, dele og få gode råd om både små og store utfordringer i hverdagen? Du kan nå søke på å bli adept i vårt nye, landsdekkende mentorprogram, hvor medlemmer på tvers av bransjer deler erfaringer og bidrar til å finne nye løsninger sammen.

Vi søker nå etter deg som vil være adept i vårt nye mentorprogram. Programmet er tilrettelagt for gode samtaler mellom deg og en mentor, som vil gi rom for refleksjon, erfaringsutveksling og oppfølging.

Mentorprogrammet vil bli arrangert med tre fysiske og to digitale samlinger i løpet av programmets varighet.

Rollen som adept

Vi søker nå etter adepter som passer til mentorenes bakgrunn og erfaring. Adeptene vil få tildelt en mentor etter deres behov. Adeptene vil få opplæring, råd og direkte tilbakemeldinger av mentoren sin. Dette for å utvikle seg både faglig og personlig, og for å kunne oppleve økt selvinnsikt og selvtillit. Deltakerne skal være motivert for å lære og dele sine erfaringer, og må prioritere deltakelse i programmet. Adeptene må ha vært medlem av Lederne i minst ett år.

Rollen som mentor

Det å være mentor innebærer at du som mentor gjør dine ferdigheter, ekspertise og erfaring tilgjengelig for et annet medlem. Det å være mentor vil gi deg spennende samtaler, større selvinnsikt og forståelse for situasjoner som oppstår i din egen jobbhverdag. Sparringen med en adept vil gjøre deg bevisst på alternative måter å håndtere dine egne jobbrelaterte utfordringer på.

Du vil få god opplæring i din rolle som mentor, oppleve egenutvikling og få nye impulser fra adepten. Her får du både muligheten til å hjelpe andre mennesker til å oppnå personlig utvikling og fremgang, og samtidig øke dine egne muligheter for personlig vekst og faglig utvikling.

Som mentor må du være villig til å bidra til å utvikle andre, motivert for gjensidig læring og til å prioritere deltakelse. Du bør ha hatt leder- og/eller arbeidserfaring i minst ti år, og vært Lederne-medlem i et par år.

Fristen for påmelding som mentor har dessverre utløpt for denne gang.

Vi oppfordrer alle, som helt eller delvis oppfyller kriteriene, om å søke på rollen som adept.

Viktig! Vi kan ikke garantere at alle som søker og blir godkjent til programmet, faktisk vil få en partner (enten om det er mentor eller adept). Hvem som blir valgt til å være mentor er avhengig av hvilke adepter som søker. Vi matcher adepter og mentorer ut fra førstnevntes behov, bransje, landsdel og hvilken bakgrunn mentoren har.

Praktisk informasjon

  • Programmet  består av 3 fysiske og 2 digitale samlinger
  • Mentor/adept-parene er i tillegg forventet å ha møter på 2 timer hver måned som kan være digitale
  • Deltakere får dekket reise og opphold for alle fysiske samlinger
  • Evt. fysiske treff utenom samlingene mellom mentor og adept dekkes av disse selv
  • Du må være medlem av Lederne for å kunne delta

Mer detaljert informasjon om programmet kommer. 

Sted:

Gardermoen / online

Påmeldingsfrist for adepter:

Neste program starter i januar 2025 med påmelding til høsten.

 

Medlemsfordeler

Som medlem i Lederne får du trygghet i arbeidshverdagen, faglig utvikling og et stort nettverk. I tillegg får du lav boligrente, gode forsikringstilbud og andre rabatter. Se alle medlemsfordeler