Om Lederne

Fagforeningen for ledere og fagspesialister

Lederne er en medlemsstyrt, partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon for ledere, fagspesialister og andre tekniske og administrative stillinger i norsk arbeidsliv. Vi jobber for å skape trygghet og verdi for våre over 17 000 medlemmer. Les mer om hvem som kan bli medlem.

Ledernes formål

Lederne tilbyr faglig utvikling, tilhørighet og trygghet for ledere og andre betrodde arbeidstakere i privat og offentlig sektor. I mer enn 110 år har Lederne støttet medlemmene når de trenger det. Det skal vi fortsette med. Les vår historie her. Vi skal:

   • være en fag- og samfunnspolitisk engasjert organisasjon som jobber for å fremme våre medlemmers interesser. Les mer om vårt prinsipp- og handlingsprogram her
   • aktivt medvirke til gode arbeids- og samarbeidsforhold innenfor arbeids-, organisasjons- og samfunnsliv
   • ivareta medlemmenes interesser når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår og kompetanseutvikling
   • arbeide for et likestilt, inkluderende og mangfoldig arbeidsliv
   • arbeide for et høyt faglig og etisk nivå i organisasjonen og hos medlemmene
   • tilby relevante og konkurransedyktige medlemsfordeler
   • Les mer om Ledernes formål i vedtektene våre