Pensjonsrådgivning

Pensjon utgjør en vesentlig del av den livslange inntekten din. Valgene du tar i dag kan påvirke det du skal leve av i fremtiden. Det er derfor lurt å sette seg inn i egen pensjon så tidlig som mulig.

Pensjon er komplekst og mange av våre medlemmer føler at de ikke har god nok oversikt. Vi ønsker å bevisstgjør våre medlemmer og oppfordrer til å orientere seg om egen pensjonssparing. Du bør starte planleggingen av pensjonen din så tidlig som mulig – du kan ikke starte for tidlig. Gjennom Ledernes nye pensjonstilbud får du oversikt og råd i forhold til hvilke grep en kan og bør ta.

Hva består Ledernes pensjonstilbudet av?