Kalender

Se alle kurs

Refleksjoner

Rollemodell: Illustrasjon av evolusjonen. Fem mennesker med rollemodellen som den fremste på høyre side av bildet.
ETIKK I ARBEIDSLIVET

Er du en god rollemodell?

Innsats mot lyssky virksomhet, regelverk mot trakassering, og positive verdier nedfelt i et dokument. Alt dette handler om etikk i arbeidslivet. Men det som virkelig setter standarden er kontinuerlig innsats og gode rollemodeller.