Coaching for ledere

Moderne ledere må kunne støtte, veilede og motivere. Kort sagt, de må kunne coache sine ansatte. Vet du hva som skal til for å lykkes som coachende leder? Her er en oversikt.

Tekst
Signe Marie Sørensen
Foto
Getty Images
Dato

En leder med gode coaching-ferdigheter fremmer utvikling ved å stille spørsmål fremfor å komme med svar, og støtte fremfor å dømme.

I praksis, når hverdagen krever effektivitet i alle ledd, er det imidlertid fort gjort å falle for fristelsen å ta kjappe beslutninger som påvirker andre, uten å ta dem med i prosessen. Det lønner seg sjelden på sikt.

Hold deg oppdatert på ledelsesnyheter!

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Hva er coaching?

Ifølge Den Norske CoachForening, er coaching en løsningsorientert prosess som handler om å frigjøre og utvikle menneskets potensial.

Som lederverktøy dreier det seg om å få det beste ut av hver ansatt, så vel som hele team. Det innebærer å tilrettelegge for læring, prestasjon og utvikling på jobb.

For å mestre dette som leder, må du først og fremst ta noen runder med deg selv og sikre at du har et positivt og fordomsfritt menneskesyn i bunn. En god coach har en genuin tillit til at alle mennesker har det som skal til for å utvikle seg i positiv retning. Forståelse og respekt for ulike måter å se ting på er en forutsetning.

Hvorfor coaching?  

For å feie all tvil til siden – coaching som metode er forankret i vitenskapen. Det handler om hjernens evne til å endre seg ved hjelp av læring og opplevelser. For å forstå hvorfor det fungerer, må vi derfor forstå hvordan hjernen fungerer:

Her kan «den tredelte hjerne»-modellen, lansert av nevrofysiologen Paul MacLean, være nyttig. Den er forenklet, men bidrar til å forstå hvordan vi mennesker fungerer mentalt. I denne modellen ser man på hjernen som oppdelt i tre: Hjernestammen, det limbiske system og hjernebarken, som alle snakker ulike språk.

  • Hjernestammen (også kalt reptilhjernen) – regulerer kroppslige funksjoner og primærbehov, i tillegg til å trigge kjemp- eller flykt-refleksen ved farer. Har impulsstyrt språk.
  • Det limbiske system (den eldre pattedyrhjernen) – styrer følelser og evnen til tilknytning, i tillegg til adferd for sosialt samspill. Har følelsesstyrt språk.
  • Hjernebarken (den nyere pattedyrhjernen) – hjelper oss til å tenke abstrakt og logisk, samt evaluere og analysere. Snakker intellektets språk.

Skal man utvikle seg i positiv retning, handler det derfor om å få disse tre hjernesystemene til å samarbeide fremfor å overstyre hverandre. Det er nemlig når ting dissonerer at uheldige tankemønstre får grobunn.

Grunnprinsippet for coaching

Den greske filosofen Sokrates var blant de første som beskrev essensen av hva coaching er bygget på:

Jeg kan ikke lære deg noen ting. Alt jeg kan, er å stille de rette spørsmålene så du kan finne svaret

Sokrates

 

En coachende leder er en person som prioriterer samtaler med hver av sine medarbeidere, og mestrer kunsten å stille gode spørsmål som bidrar til at personen selv finner tanker og løsninger som lokker frem kunnskap og utvikling.

En kvinnelig sjef coacher en ansatt ved å stille gode spørsmål
Å stille rette spørsmålene skaper rom for inspirasjon og utvikling. Vet du hva som skal til?

Hva er GROW-modellen?

GROW-modellen et nyttig verktøy for nettopp å stille de rette spørsmålene. Ved å benytte seg av denne metoden, får du både struktur i samtalen og økt bevissthet knyttet til egen og andres utvikling. Den kan brukes i hverdagen eller i medarbeidersamtalen og krever minimalt med opplæring. Den fungerer like godt for å lede deg selv som å lede andre.

Bokstavene GROW står for Goal, Reality, Options og Way Forward. Her følger tre eksempler på spørsmål som kan være nyttige å stille i de ulike fasene:

Goal – definer konkrete mål, delmål og milepæler

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Hva ønsker du å få til?

Hvilke delmål ser du for deg på veien dit?

Reality – statusbeskrivelse av her og nå

Hvordan har du det med dette? 

Hva er det viktigste for deg nå?  

Hvor langt er du i den prosessen?

Options – kartlegging av hindre og muligheter

Hva hindrer deg i å gjøre det du vil?

Hvordan har du løst dette tidligere?  

Hva skal til for å få det til?

Way Forward – aktiv handling og veien videre

Hvilken tidsramme ser du for deg? 

Føler du deg motivert for oppgaven?

Når ønsker du at vi følger opp dette videre?

 

Ønsker du å utvikle coaching-egenskapene dine, kan e-boken The Power of Coaching anbefales. Gratis nedlastning her.