Trakassering: Fortivlet mann sitter på gulvet utenfor en heis.
Ukultur

Er det noen som tåler mobbing?

Handler trakassering mer om hvordan man takler det enn om hva man faktisk blir utsatt for? Selvsagt kan det være forskjeller på hvor tøft det oppleves for den enkelte. Men ny forskning viser at det er all grunn til å ta mobbing i arbeidslivet på alvor.

Tekst
Anne Wennberg
Foto
NTB/Scanpix
Sist oppdatert

Forskere ved Statens arbeidsmiljøinstitutt og Universitetet i Bergen ville vite om det er slik at noen er så robuste at de i større grad enn andre kan forsvare seg mot trakassering på jobben. De gikk ut fra at det var forskjell på folk, men oppdaget at det bare gjelder til en viss grad, skriver forskning.no.

Farlig trakassering

De som selv opplevde at de kunne forsvare seg mot mobbingen hadde noe mindre angst, enn de som ikke klarte det, men når mobbingen ble kraftigere var angstsymptomene like sterke som hos de noe mindre robuste kollegene.

Hovedforfatteren av studien, Morten Birkeland Nielsen, advarer derfor arbeidsgivere mot å la være å rydde opp i mobbesaker. Selv sterke personer kan ikke over tid håndtere trakasseringen på egen hånd. Han sier også at rundt fem prosent av norske arbeidstakere til enhver tid opplever å bli mobbet. På toppen av det blir nærmere 14 prosent utsatt for gjentatt krenkende og trakasserende handlinger uten at de selv kaller det mobbing.

Det lønner seg å være medlem av Lederne

Registrer deg, og få informasjon om fordelene!

Selvmordstanker

Nedslående tall fra tidligere forskning som ble publisert av NRK i 2015, forteller at 135 000 norske arbeidstakere går rundt med selvmordstanker på grunn av mobbing på jobben.

En undersøkelse publisert av danske forskere, forteller dessuten at trakasseringen ikke bare rammer oss psykisk, men også fysisk. Virkningen kan være den samme som ved posttraumatisk stress.

 

Når forskerne sammenlikner følgene av mobbing med posttraumatisk stress, er det altså fordi de ser at ofre for mobbing reagerer både fysisk og psykisk.

 

Mangel på energi

Det danskene oppdaget var kroppens evne til å starte produksjonen av kortisol om morgenen ble hemmet, og det fører igjen til at kroppen mister evnen til å frigi energi fra fett- og glukoselagrene.  Det kan gi energimangel og manglende evne til å utføre hverdagens oppgaver. En studie fra 2006 underbygger også disse resultatene.

Når forskerne sammenlikner følgene av mobbing med posttraumatisk stress, er det altså fordi de ser at ofre for mobbing reagerer både fysisk og psykisk, og mange kan ha en tendens til å fare sammen, være irritable, ha søvn- og konsentrasjonsproblemer – noe som også vil gå utover arbeidet deres.

Sats på god kultur!

Skal man få bukt med mobbing på arbeidsplassen, er det viktig å bygge en trygg kultur der folk tør varsle. Og det må jevnt og trutt jobbes med å forebygge ved å ha en tydelig etikk som trekkes fram i medarbeidersamtaler, holdningskampanjer, på personalmøter og i arbeidsmiljøundersøkelser. Sanksjoner, som for eksempel skriftlig advarsel til den som mobber, kan også være nødvendig.

 

Publisert i Ledertips
Bli medlem
Tre typer medlemskap

Tre typer medlemskap

Medlemskapet er tilpasset ulike stadier i livet ditt:

  • yrkesaktive
  • studenter/lærlinger
  • pensjonister

Yrkesaktive

Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre forbund). I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe). De som i stedet ønsker å stå direkte tilmeldt Lederne sentralt betaler et administrasjonsgebyr. Kontingenten er fradragsberettiget på selvangivelsen. I tillegg til dette blir medlemmer som ikke reserverer seg tilknyttet en obligatorisk livs-  uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring). De som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

Medlemskapet er gratis i hele studie- og lærlingtiden. Student- og lærlingmedlemskapet inkluderer alle medlemsfordeler i ordinært medlemskap, bortsett fra juridisk bistand og tilgang til Ledernes etter- og videreutdanningsfond. Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og andre medlemsfordeler. Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter ifht stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år. Deretter er du fritatt for kontingent. Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent. Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.

Personlig informasjon
?
Innmelding
checked='checked'
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr/mnd. Kontingenten til lokalavdelingen din kommer i tillegg. For informasjon om kontingent for din avdeling, send epost til post@lederne.no

«Ledernepakken» (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg
180 kr pr. mnd.
Du kan reservere deg mot forsikringen når du ringes opp av vårt forsikringskontor. Denne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Studenter, lærlinger og pensjonister fra 67 år har gratis medlemskap.

Livs- og familieulykkesforsikring
0 kr

Fradragsberettiget skatt
inntil 3850 kr. pr. år