Profil og visuell identitet

Den visuelle identiteten til Lederne består av logo, fonter, farger, symboler og illustrasjoner.  Det er viktig at bruken er konsekvent, slik at Lederne fremstår profesjonell og er lett gjenkjennelig på tvers av kanaler, og uavhengig av hvem som produserer materiell.

Profilhåndbok

Profilmanualen beskriver regler for bruk av visuelle elementer og skal etablere og opprettholde en tydelig visuell identitet. Her finner du oversikt over godkjente fonter og farger, bruk av logo med mer.

Skrifttypen Roboto brukes på de aller fleste flater. Arial skal brukes til presentasjoner, eller hvis Roboto ikke er tilgjengelig.

Last ned profilhåndbok.

Logo

Ledernes logo består av Grafisk symbol og skriftsnittet Lederne. Vi ønsker å bli profilert utad med et uniformt uttrykk. Det er derfor viktig at logoen fremstår tydelig. Bruk av logoen skal kun skje i samsvar med profilens retningslinjer.

Last ned logo.

Powerpoint-mal

Brevmal

Tips: Dersom du endrer fontstørrelsen kan brevmalen også brukes til innkallinger til medlemsmøter, plakater med mer.

Teams-bakgrunn

Profileringsartikler og informasjonsmateriell

Spørsmål

Hvis du har spørsmål om Ledernes profil kan du kontakt oss på marked@lederne.no.