Tillitsvalgt – et svært viktig verv

Klosser klosser som illustrerer elementer i kompetansebygging

Hvorfor være tillitsvalgt?

Kompetanseutvikling, medbestemmelse, muligheten til å påvirke, og å bidra til fellesskapet er ofte viktige motivasjonsfaktorer for å påta seg rollen som tillitsvalgt.

Fornøyde kollegaer

Hva gjør en tillitsvalgt?

Tillitsvalgte i Lederne representerer medlemmene i sin bedrift, og skal ivareta medlemmenes interesser og rettigheter overfor arbeidsgiveren.

En rekke med brikker - en hånd løfter opp en brikke

Hvordan bli tillitsvalgt?

Tillitsvalgte velges på medlemsmøter på arbeidsplassen. Valg skjer typisk ved flertall på et medlemsmøte.

Opplæring med kursholder og deltakere

Tillitsvalgtopplæring

Som tillitsvalgt får du nødvendig kursing og opplæring, slik at du får utført vervet ditt på en best mulig måte.