Juridisk oppslagsverk Compendia Personal

Spørsmål rundt arbeidsforhold dukker ikke nødvendigvis opp i arbeidstiden. Med Compendia personal kan du finne svar på alle juridiske spørsmålene når det passer for deg.

Compendia Personal er et nettbasert juridisk oppslagsverk innen temaer som ansettelse, lønn, ferie, permisjon, oppsigelse og pensjon. Som medlem i Lederne har du tilgang til kunnskapsdatabasen, som gir deg raskt og enkelt tilgang til svar på spørsmålene du har. Innholdet er skrevet på en enkel og lettfattelig måte, og er tilpasset tillitsvalgte og medlemmer. Få tilgang her (krever innlogging).

Digital oppslagsverk – få svarene du trenger når du vil, hvor du vil.

 

Typiske områder og spørsmål du kan finne svar på:

  • Ansettelse: Fortrinnsrett, diskrimineringsregler, arbeidskraft fra utlandet, midlertidig ansettelse, helseopplysninger, krav om personlighetstest
  • Arbeidsavtale: Skriftlig arbeidsavtale, prøvetid og oppsigelsesvern i prøvetid, lærlinger, endringer i arbeidsavtaler.
  • Arbeidstid: Alminnelig arbeidstid og hvem bestemmelsene gjelder for, overtid og overtidsmat, hvilepauser, nattarbeid, søndagsarbeid, arbeidsplaner.
  • Ferie: Ferieloven, feriepenger, ferieavvikling i oppsigelsestid, tidspunkt for uttak av ferie.
  • Lønn: Lønnens størrelse, tidspunkt for utbetaling, trekk i lønn og feriepenger.
  • Sykdom: Sykepenger, sykdom utover egenmeldingsdager og sykemelding, sykdom hos barn og familiemedlemmer, oppfølgingsplan ved sykemelding.
  • Permisjon: Lovbestemte permisjoner, Velferdspermisjon, utdanningspermisjon, foreldrepermisjon.
  • Pensjon: Alderspensjon, folketrygden, OTP, AFP.
  • Oppsigelse: Frister, krav til saklig grunn, oppsigelse i prøvetid og ved sykdom.
  • HMS: Fysisk og psykososialt arbeidsmiljø, roller og ansvar, hva innebærer det at arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig, varsling.

Du har tilgang til juridiske oppslagsverket her (krever innlogging på Min side).

 

Medlemsfordeler

Som medlem i Lederne får du trygghet i arbeidshverdagen, faglig utvikling og et stort nettverk. I tillegg får du lav boligrente, gode forsikringstilbud og andre rabatter.
Se alle dine medlemsfordeler