Stå sterkere sammen – lag en bedriftsgruppe

En bedriftsgruppe på arbeidsplassen gir dere mer utbytte av medlemskapet. Bedriftsgrupper og tillitsvalgte gir en operativ og slagkraftig organisasjon. Men hva skal til for at dere kan ha en bedriftsgruppe på deres arbeidsplass?

Hvorfor bedriftsgruppe?

Ved å ha en bedriftsgruppe får dere mulighet til å påvirke utviklingen av egen arbeidsplass og lønnsutviklingen for medlemmene. Dere vil også ha krav på å bli hørt og komme tidligere inn i prosessen ved omorganiseringer og eventuell nedbemanning på arbeidsplassen.

Hvor mange må vi være for å etablere bedriftsgruppe?

Etter Ledernes vedtekter kan det etableres en bedriftsgruppe når Lederne har minst tre medlemmer i virksomheten.

Slik går dere fram for å lage en bedriftsgruppe

Dersom du ønsker bedriftsgruppe på din arbeidsplass, ta kontakt med andre Lederne-medlemmer for å høre om ikke de også er interessert. Innkall gjerne til et åpent møte hvor dere diskuterer dette.
Er det interesse, kan dere etablere den på egen hånd ved å gjennomføre et stiftelsesmøte hvor alle Lederne-medlemmene innkalles. Ønsker dere hjelp til å etablere gruppen, ta kontakt på tillitsvalgt@lederne.no eller en av våre rådgivere i seksjon for organisasjon og utvikling.

Vi deltar gjerne på et fysisk eller digitalt møte med dere, hvor vi informerer om fordeler med å være Lederne-medlem og å etablere bedriftsgruppe. Vi kan også hjelpe til med å kalle inn til møtet hvis du ikke vet hvem andre som er medlem av Lederne på din arbeidsplass.

Stiftelsesmøtet

Etablering av bedriftsgruppen skjer ofte i forlengelsen av informasjonsmøtet, men noen ganger bør det innkalles til et eget stiftelsesmøte. På stiftelsesmøtet velges en tillitsvalgt (leder av bedriftsgruppen). Er dere seks eller flere medlemmer kan dere også velge et styret for bedriftsgruppen. Alle Lederne-medlemmer i virksomheten er i utgangspunktet med i bedriftsgruppen, og gjerne en vara for den tillitsvalgte.

Husk å gi informasjon til arbeidsgiver og Lederne

Når bedriftsgruppen er etablert og styret er valgt, må dere informere oss slik at vi får registrert det sentralt. Dette kan dere gjøre her. 

Dere må også informere arbeidsgiver. Vi har utarbeidet et forslag til brev til arbeidsgiver som dere kan bruke. Last ned forslag til brev.

Medlemsfordeler

Som medlem i Lederne får du trygghet i arbeidshverdagen, faglig utvikling og et stort nettverk. I tillegg får du lav boligrente, gode forsikringstilbud og andre rabatter.
Se alle dine medlemsfordeler