Søk medlemsskap

Nytt fra Lederne

Eldre kvinne prater med to ansatte av hvert kjønn

Alder som ressurs

Lederne jobber for å fremme et arbeidsliv som dyrker innsikt og talent, og som tilrettelegger for alle arbeidstakere, uavhengig av alder. Aldersdiskriminering er uklokt, skadelig for dem som erfarer det, og svært lite produktivt.

Svein Isaksen er medlem av Lederne, og jobber i Coop.

Vil skape kundeservice i verdensklasse

Svein Isaksen er født i Oslo, men oppvokst på et småbruk i Telemark. Rett etter videregående fikk han sin første butikkjobb. Siden har han jobbet seg oppover fra panterommet, til butikksjef i Coop. Nå er han WOW-general for hele Coop Midt-Norge.

Britt Heidi Værøy er medlem av Lederne.

– Det viktigste er å sikre jobben og inntekten din

Vi har møtt varehussjefen og Lederne-medlemmet Britt Heidi Værøy. I løpet av hennes tjueårige medlemskap har hun opplevd hvor verdifullt det er å være organisert. Her forteller Værøy om tryggheten medlemskapet gir, og om jobbhverdagen hennes som leder i varehandelsbransjen.

Equinors høstkonferanse i 2023.

Equinors ringvirkninger i Norge

En rapport fra Kunnskapsbanken Bodø (KPB) gir innsikt i Equinors totale innkjøp av varer og tjenester fra leverandører, samt leverandørlister i tilknytning til selskapets felt og landanlegg i 2022. Det totale innkjøpet av varer og tjenester utgjorde 93,5 milliarder kroner, hvorav 87 milliarder kroner ble betalt til norske leverandørbedrifter.

Barnehagelærer og barn i en sirkel.

Økt bemanning i barnehager gir resultater

Leder ved Senter for barnehageforskning, utvikling og innovasjon ved Universitetet i Sør-Norge, professor Karin Hognestad, er prosjektleder for en gruppe forskere som forsker på økt grunnbemanning i barnehager. I Tønsberg kommune har et bemanningsprosjekt ved tre barnehager vist klare tendenser til blant annet økt trivsel og et bedre pedagogisk opplegg for barnehagebarna.

Barnehagestoler

Lederne kritiske til foreslåtte endringer

Regjeringens foreslåtte endringer i styring og finansiering av barnehagesektoren kan gi en rekke negative effekter

Sandra Instefjord og Christina Stalheim.

Lærer mye av å være tillitsvalgt

Christina Stalheim og Sandra Instefjord er begge tillitsvalgte i Fretex. De angrer ikke på at de tok utfordringen, for de lærer stadig noe nytt og opplever å bli verdsatt.

En kvinne holder et foredrag.

Lederne utvider sitt kurs- og kompetansetilbud

I 2024 utvider vi i Lederne vårt kurs- og kompetansetilbud betraktelig. Blant annet dobler vi antall digitale kurs, og satser i enda større grad på å tilrettelegge for at du som medlem kan utvikle deg faglig og personlig der du er.

Seier i lagmannsretten om individuell ettervirkning

Ledernes medlemmer i Coop Økonom vant frem i sak om individuell ettervirkning, i dom fra Gulating lagmannsrett 23. januar.

Jente på mødrehjemmet Abrigo.

Vi støtter mødrehjemmet i Abrigo med 171 000 kroner

Som medlem har du i år bidratt til en samlet utbetaling på 171 936 kroner til mødrehjemmet Abrigo i Brasil. Én krone av den månedlige kontingenten til hvert yrkesaktivt medlem av Lederne går til å støtte de vanskeligstilte og voldutsatte alenemødrene.