Søk medlemsskap

Nytt fra Lederne

Regler for omorganisering og nedbemanning

Involvering av tillitsvalgte er viktig når arbeidsgiver setter i gang omorganiserings- og nedbemanningsprosesser. De ansatte har som regel et annet perspektiv og kan komme med gode innspill som kan være verd å vurdere, og som kan gi samme effekt som virksomheten ønsker.

Følg SommerCasten i sommer!

LederCasten dropper sommerferien i år - hver søndag får du tips og innsikt fra mange spennende lederprofiler. Her kan du lese mer om hvem som kommer innom studioet vårt i løpet av sommeren.

Grandios trivsel på Stranda

Med lotterier og kakesalg har de ansatte ved Grandiosa-fabrikken kommet seg til de mest eksotiske stedene i nærområdet. Nå planlegger tillitsvalgt Tommy Sandø et "mesternes mester"-konsept der man kan kvalifisere seg via en app.

Fire om hjemmekontor

Lederne har medlemmer i en rekke ulike bransjer. Vi har snakket med fire medlemmer med helt forskjellig bakgrunn omkring spørsmålsstillinger rundt hjemmekontor.

Samarbeid om fremtiden til maritim industri

- Skal vi holde uvurderlig maritim kompetanse i landet, trengs det enda sterkere tiltak fra myndighetenes side, sier Ledernes forbundsleder Audun Ingvartsen. Han deltok fredag 26. juni 2020 i et møte med andre arbeidstakerorganisasjoner om veien videre for maritim industri i Norge.

Usikre tider førte til verveseier

Da eierne av Norautron vurderte salg av bedriften, ble det fart på vervearbeidet til Atle S. Tvedt i Lederne. Han rekrutterte fem nye medlemmer til Lederne på kort tid, og vant vårens vervekampanje.

Å engasjere seg gir mye tilbake

Synnøve Betten har i flere år innehatt verv og arbeidet aktivt for mange medlemmer i Kristiansundområdet. - Synnøve Betten avslutter ikke en sak før den er i mål. Hun er i kulissene og følger med, og hun tør å si sin mening om det er en sak som opptar henne, sier blant annet kollega Svein Kringstad om Synnøve.

Ha en arbeidstakerorganisasjon i ryggen

Tom Bjarne Christiansen har flere oppfordringer spesielt til unge arbeidstakere. Hans erfaringer kan du lese om nedenfor.

Tiltak i petroleumsnæringen blir vedtatt

- Den politiske behandlingen i Stortinget har tatt sin tid, men vi oppfatter resultatet som godt og i tråd med det vi tok opp med regjeringen i slutten av april. Dette vil også gi positive ringvirkninger for store deler av leverandørindustrien som har ventet på nye oppdrag, sier forbundsleder Audun Ingvartsen.

Regjeringen legger endelig fram en hydrogenstrategi

– La ikke dette bli en diskusjon om vi skal prioritere blått eller grønt hydrogen, når vi kan gjøre begge deler, sier Ledernes forbundsleder Audun Ingvartsen.