Søk medlemsskap

Nytt fra Lederne

Endret lokal avdelingskontingent

Du som medlem av Lederne vil fra juli av merke at din samlede kontingent til Lederne blir endret. Årsaken er at de 18 nye lokale avdelingene som nå er etablert har vedtatt å endre sin lokale kontingent. Ledernes sentrale kontingent endres ikke.

Lederne kritisk til Storberget-utvalgets nye rapport

Onsdag 16. juni overrakte utvalgsleder Knut Storberget en fersk rapport til kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V). Storberget-utvalgets rapport foreslår hvordan finansieringen av private barnehager bør være i framtiden. Lederne støtter PBLs kritikk til deler av rapporten.

– Lederne (Eqaf) var der da jeg trengte de som mest

Da fysiske utfordringer gjorde det vanskelig å fortsette i jobben, kontaktet Grete Helland Lederne (Equinoransattes forening Eqaf) for å få hjelp med overgangen til en ny hverdag. Det angrer hun ikke på i dag.

Nytt lederteam og mye spennende på gang hos CEC European Managers

Generalforsamlingen i CEC European Managers, den europeiske paraplyorganisasjonen som Lederne er medlem av, har valgt nytt styre som består av Maxime Legrand (president, fra CFE-CGC Frankrike), Torkild Justesen (generalsekretær, fra Lederne Danmark), Marco Vezzani (vise-generalsekretær, fra CIDA Italy) og Ebba Öhlund (kasserer, fra Ledarna Sverige).

Gjenvalg på forbundsledelsen

Ledernes kongress, som ble gjennomført 10. og 11. juni på Bryggen i Bergen, valgte forbundsleder Audun Ingvartsen og nestleder Liv Spjeld By for fire nye år. Kongressen fulgte også opp de historiske kongressvedtakene de siste årene rundt ny struktur for medlemsdemokratiet.

Ny resolusjon vedtatt på Ledernes kongress

På Ledernes kongress i Bergen ble resolusjonen "Lavere organisasjonsgrad truer velferdsstaten" vedtatt enstemmig.

Nytt medlemsdemokrati i Lederne: Neste etappe starter nå

Torsdag 10. og fredag 11. juni samles Ledernes kongressdelegater på Bryggen i Bergen til kongress for å gjennomføre valg og følge opp de historiske kongressvedtakene de siste årene rundt ny struktur for medlemsdemokratiet.

Ikke stå alene i arbeidslivet – ha Lederne i ryggen!

Usikkerhet preger dagens jobbmarked, og mange føler seg utrygge i en tid med mange permitteringer og oppsigelser. Viktigheten av å ha en solid arbeidstakerforening i ryggen har blitt større.

– Må slippe karantenehotell

Lederne opplever økende frustrasjon og sinne fra ansatte i norske selskaper som har bostedsadresse utenfor Norge. Personer vaksinert i Norge slipper nå karantenehotell hvis de kan dokumentere det når de ankommer Norge. Dersom man har fått vaksinen i utlandet, derimot, slipper man ikke unna karantenehotell. Nå tar Ledernes forbundsleder Audun Ingvartsen dette opp i et eget brev til regjeringen.

Nye medlemmer strømmer til Equinoransattes forening (EQAF)

Onsdag 2. juni gikk startskuddet for det historiske årsmøtet til Equinoransattes forening (EQAF) - det første årsmøtet siden bedriftsgruppen byttet navn fra Lederne avdeling 158. Foreningen er tilknyttet Lederne.