Søk medlemsskap

Nytt fra Lederne

Alexander Winther er tillitsvalgt og medlem i Lederne.

– Bidra med dine egne tanker og meninger

Lederne-medlemmet Alexander Winther er kontrolltekniker, og jobber for ConocoPhillips. Der har han en aktiv rolle som tillitsvalgt, og er i tillegg nestleder i ansatteforeningen. Vi ville høre mer om det å være tillitsvalgt, hans tanker om ledelse og medlemskapet i Lederne.

Nestleder Liv Spjeld By holder et innlegg.

NHO og ASVL møtte Ledernes bransjeutvalg for arbeid og inkludering

Representanter fra arbeidsgiverorganisasjonene NHO Arbeid og inkludering og ASVL kom mandag 27. mai til Storgata 25 for å møte bransjeutvalget for arbeid og inkludering til konstruktive samtaler om bransjens utfordringer og veien fremover.

Bedriftsgruppe på bowling med avdeling Nordland.

Bedriftsgruppe på forsikringsmøte med avdeling Nordland

Bedriftsgruppen i Driv Karriere AS tok kontakt med avdeling Nordland, og formidlet et ønske om å få informasjon om forsikringsbetingelsene som Lederne tilbyr. Resultatet ble en informativ og hyggelig kveld for deltakerne.

Lederne-medlemmet Carlos Mendoza.

– Lidenskap for medarbeidernes personlige vekst

I Tett på et medlem har vi denne gangen tatt en prat med Carlos Mendoza, som jobber som salgssjef i Lyreco, og er med i bransjeutvalget for varehandel i Lederne. Vi spurte han om temaer knyttet til ledelse og hans medlemskap i Lederne.

Forbundsleder og forhandlingsleder for Lederne, Audun Ingvartsen, Raymond Midtgård fra SAFE og Lill-Heidi Bakkerud i Industri Energi&FLT.

Enighet oppnådd i sokkeloppgjøret

Over seks timer på overtid, på morgenen onsdag 8. mai, ble det endelig oppnådd enighet i årets sokkelforhandlinger med Offshore Norge.

Bilde av arbeidsmiljølov-boka

Nye krav til arbeidsavtaler

Endringer i arbeidsmiljøloven ble vedtatt før jul og trer i kraft 1. juli 2024. Formålet er å sikre arbeidstakere mer forutsigbare og trygge arbeidsforhold. Her kan Ledernes medlemmer og tillitsvalgte lese om de viktigste endringene.

Lønnskrav og dagpenger

Enighet i kommunene, men brudd i Oslo kommune og Staten

Innen forhandlingsfristen ble det avklart en løsning og to brudd i de store tariffområdene i offentlig sektor.

Globus som viser Europa

Gratulerer med 1. mai!

1. mai er en dag for å feire solidaritet og samarbeid. I en tid preget av uro og trusler mot freden og samarbeidet i Europa, er det viktig å minne om den historiske rollen god ledelse og arbeiderbevegelsen har spilt.

Høyesterett har satt endelig punktum for spørsmålet om individuell ettervirkning

Ledernes medlemmer i Coop Økonom vant frem i sak om individuell ettervirkning, i dom fra Gulating lagmannsrett 23. januar. Denne dommen valgte imidlertid Coop Økonom å anke til Høyesterett og Ledernes medlemmer innleverte tilsvar.

Carl Oscar Alsos er medlem av Lederne.

– En dag vil du trenge en fagforening

Lederne-medlemmet Carl Oscar Alsos jobber i den private barnehagen Klokkergaarden Kultur- og Naturbarnehage i Drammen, og er opptatt av å gi barna trygghet og lærerike erfaringer de kan ha med seg videre i livet. Vi tok en prat for å høre mer om jobbhverdagen og perspektivene hans rundt ledelse.