Søk medlemsskap

Nytt fra Lederne

Verv en kollega og vinn en Apple TV

Delta på Ledernes vervekonkurranse i høst, og vinn en Apple TV. Med denne boksen kan du selv bestemme når og hva du vil se på TV.

Solakonferansen 2021

Solakonferansen 2021 ble arrangert 20. til 22. september, og fortsetter å være en viktig møteplass for luftfart og helikoptersikkerhet. Offshore Helicopter Safety er et tema Lederne setter høyt på sin agenda, og Audun Ingvartsen og Hallstein Tonning deltok på årets konferanse.

Nominer kandidater til Årets unge ledertalent for 2021 nå!

3. november arrangeres Ledelseskonferansen for fjerde år på rad. Adecco Norge, Lederne og Bergen Næringsråd ønsker å løfte frem og synliggjøre regionens unge, ambisiøse og prestasjonssterke ledertalenter.

Vindkraftverk til havs på høring

Lederne har sammen med Negotia og NITO avgitt felles høringssvar blant annet om havenergiloven, forskrift og tilhørende veileder som gjelder anleggskonsesjon for bygging og drift av vindkraftverk til havs.

Strålende medlemstreff på Arendalsuka

Arendalsuka 2021 ble toppet med mingling og prat mellom Ledernes forbundsledelse, sekretariatet, enkelte i hovedstyret, tillitsvalgte og medlemmer i nærliggende lokalavdelinger.

Kriser krever god ledelse

«Alle» advarte mot at det ville komme en pandemi. Men få var forberedt. «Alle» advarte også mot andre kriser som med stor sikkerhet vil ramme med dramatiske konsekvenser for mennesker, virksomheter og samfunn. Lite tyder på at vi er bedre rustet til å møte dem. Ledere kan likevel gjøre mye for å bidra til ro og forutsigbarhet.

Bli med oss til Arendalsuka 2021!

Vi gleder oss til Arendalsuka, der Lederne igjen etter pandemipausen i 2020 arrangerer interessante foredrag og debatter om ledelsestrender og norsk arbeidsliv. Bli med oss og opplev på nært hold hva de viktigste stemmene i politikk og næringsliv har å si! Arrangementene vil også kunne følges via streaming på Ledernes Facebookside.

Unyansert om oljestopp

– FNs klimapanel peker på sammenheng mellom klimautslipp og de negative værforholdene rundt om i hele verden. Flere aktører tror feilaktig at den eneste løsningen for å snu den negative klimautviklingen er at vi i Norge stopper all olje- og gassutvinning, sier Hans Fjære Øvrum, avdelingsleder for Ledernes medlemmer i avdelingen for teknikere og fagarbeidere innenfor olje- og gassektoren, og nestleder i Equinoransattes forening (Eqaf).

Endringer for permitterte medlemmer med fri kontingent

Ledernes hovedstyre har besluttet å avvikle ordningen med kontingentfritak som til nå har vært gjeldende som følge av permitteringer/arbeidsledighet i forbindelse med covid-19.

Tre ledige stillinger i Lederne

Lederne utlyser tre nye og spennende stillinger. Vi søker en politisk rådgiver, en seksjonsleder i seksjon for marked og kommunikasjon, og en seksjonsleder i seksjon for organisasjon og utvikling. Les mer om disse nedenfor!