Søk medlemsskap

Nytt fra Lederne

Katrin Heinecke er styremedlem i Ledernes avdeling Agder.

Tett på et medlem: – Liker å utgjøre en forskjell

Artikkelserien "Tett på et medlem" lar deg bli bedre kjent med, og få inspirasjon fra et medlem av Lederne. Denne gangen møter vi Katrin Heinecke; en regnskapsfører som ser verdien av å være organisert, og å bruke sine medlemsfordeler.

Krever reell økning i kjøpekraft i 2023

– Vi utelukker ikke lønnsvekst langt over konsumprisindeks for enkelte av våre medlemsgrupper. Selv om det er store forskjeller mellom ulike bransjer, så har alle sett sin kjøpekraft bli betydelig redusert det siste året, sier forbundsleder Audun Ingvartsen i Lederne.

Foredragsholderne på Ledernes seminar i Vestland.

Statsråd på seminar med avdeling Hordaland

Ledernes avdeling Hordaland opplever høyt engasjement etter et svært vellykket seminar i Rådal nylig. Samarbeidet med hovedtillitsvalgt Monika Tøkje Hauge i inkluderingsbedriften Beredt endte med ministerbesøk og lærerike erfaringer for avdelingsleder Torill Gjelsvik Tombre.

Barnehageledere som sitter i en gruppe.

Nettverksbygging og felles webinar gir synergieffekt

Fire daglige ledere fra forskjellige barnehager i Sunnfjord kommune er alle medlemmer av Lederne, og samles jevnlig til webinarrekken "Kompetanse til lunsj". I Prestebakken barnehage i Førde har styrerne skapt et unikt opplegg for faglig påfyll, nettverksbygging, felles læring, og drøfting av barnehagesektorens utfordringer.

Nye og yngre ansikt hos EQAF

Jostein Harald Jakobsen er medlem i Lederne.

Tett på et medlem: Har alltid vært organisert og synes det er viktig

Vi tok en prat med Jostein, som jobber i Securitas hvor han leder om lag 140 ansatte. Samtidig er han en aktiv familiefar som ser mange fordeler ved å være fagorganisert.

Jente på mødrehjemmet Abrigo.

163 000 kroner til mødrehjemmet Abrigo

Via din medlemskontingent har du bidratt til å skape et hjem for fattige og voldutsatte alenemødre i Brasil. I år er den samlede summen på 163 920 kroner, og er sårt trengt for beboerne.

Lederne-medlemmet Andreas Johnsen.

Medlemskap allerede i pluss

Lederne-medlemmet Andreas Johnsen har bare vært medlem i fire måneder, men da han vervet en kollega under varehandel-kampanjen til Lederne, ble han en splitter ny ipad rikere. Vi gratulerer!

20-23. september reiste Aluminiumsutvalget til Brussel for å møte og lære av norske og internasjonale aktører som jobber med rammevilkårene for Norge og norske virksomheter i og utenfor EU (Foto: Lederne)

Høye energipriser og økt politisk trykk

Kristin Fredheim er medlem av Lederne.

Tett på et medlem: – Verdien av fellesskapet er viktig

I artikkelserien "Tett på et medlem" kan du bli bedre kjent med, og få inspirasjon fra et medlem av Lederne. Vi tok en prat med Kristin Fredheim, som tok steget fra en lang karriere i finansbransjen til en vekstbedrift på Røros.