Tillitsvalgtopplæring

Du som tillitsvalgt er viktig både for kollegaene dine, for arbeidsplassen og for Lederne. Som tillitsvalgt får du nødvendig kursing og opplæring. Målet er at opplæringen skal hjelpe deg, slik at du får utført vervet ditt på en best mulig måte.

På Ledernes tillitsvalgt kurs får du vite mer om hva det innebærer å være tillitsvalgt og hvilke verktøy du har. Det er våre rådgivere og jurister i seksjon for arbeidsliv og jus som er ansvarlig for det faglige innholdet og som du vil møte gjennom denne opplæringen.

I Lederne tilbyr vi tre ulike kurstyper for tillitsvalgte. I tillegg får du tilgang til mye nyttig stoff på lederne.no og via Minside.

Ny som tillitsvalgt

Er du ny i tillitsvalgtrollen? På dette kurset får du en innføring i mye av det du trenger å vite for å komme i gang og føle deg trygg i rollen på arbeidsplassen. Her vil du også bli kjent med og utveksle erfaringer med andre som er tillitsvalgte. Du vil få ny kunnskap og få en forståelse for din rolle både i forhold til arbeidsgiver og medlemmene du representerer.

Arbeidsrett 

Hvilke regler gjelder i arbeidsforholdet? Dette er for deg som vil lære mer om utvalgte arbeidsrettslige emner. Du får en bedre forståelse for hvilke argumenter du kan bruke i saker der du som tillitsvalgt bistår dine medlemmer.

Forhandlinger 

Er du tillitsvalgt og ønsker faglig og praktisk påfyll om lønnsforhandlinger? Dette kurset skal gi deg en oppfølging av tidligere grunnleggende opplæring, men også gi deg en innføring i forhandlingens kunst. Målet med kurset er at du skal kunne planlegge og gjennomføre forhandlinger på arbeidsplassen på en god og betryggende måte. Deler av kurset er praktiske forhandlingsøvelser.

Som tillitsvalgt i Lederne får du en rekke læringsmuligheter, og du får mange anledninger til å utvikle din kompetanse. Muligheten til kompetanseutvikling er en viktig grunn til hvorfor være tillitsvalgt.

Les mer om kurstilbudet for tillitsvalgte.