Dette er Lederne

Lederne er en partipolitisk uavhengig organisasjon for ledere, teknikere og merkantilt ansatte i norsk arbeidsliv. Vi tilbyr trygghet, lederutvikling og tilhørighet for ledere på tvers av bransjer og på alle nivå.


Bli medlem

Slik definerer Lederne ledelse

Ledelse handler om noe vi gjør – ikke bare om den tradisjonelle begrensningen til personalansvar og titler.

Ledere tar ansvar og er oppriktig interessert i menneskene rundt seg. De skaper resultater ved å spille andre gode. De lytter, lærer og deler. De er beslutningsdyktige, tydelige og ærlige. De motiverer til innsats for felles mål.
Gode ledere er rollemodeller for andre.

Menneskene

Organisasjonens valgte ledelse

Organisasjonens valgte ledelse består av medlemmenes øverste tillitsvalgte.

Her ser du forbundsleder i Lederne - Audun Ingvartsen
Forbundsleder

Audun Ingvartsen

930 33 007

audun@lederne.no

Nestleder

Liv Spjeld By

920 11 709

liv@lederne.no

Ledelse av sekretariatet

Generalsekretær er øverste leder for den daglige driften av organisasjonens sekretariat.

Konstituert generalsekretær

Stein Zander

901 33 755

stein@lederne.no

Seksjon for kommunikasjon - organisasjon - utvikling

Seksjonen er ansvarlig for intern og ekstern kommunikasjon (organisasjonens ulike kanaler, politisk budskapsutvikling, mediekontakt og PR). Den støtter det sentrale og lokale medlemsdemokratiet og markedsførings- og rekrutteringsarbeidet. Seksjonen er også ansvarlig for lederutvikling og kompetansevirksomhet, og bistår med å arrangere kurs, konferanser og møter.

Seksjonsleder

Sverre Simen Hov

915 95 055

sverre@lederne.no

Her ser du Ingrid Johannessen, som er ansatt som seniorrådgiver for organisasjonsutvikling i Lederne.
Seniorrådgiver for organisasjonsutvikling

Ingrid Johannessen

413 00 101

ingrid@lederne.no

Charlotte Yri
Rådgiver for rekruttering / markedsføring

Charlotte Yri

934 09 702

charlotte@lederne.no

Christen Wallekjër Olsen
Rådgiver for organisasjonsbistand og medlemsdemokrati

Christen Wallekjær Olsen

982 88 862

christen@lederne.no

Ragnar Vågen
Rådgiver for organisasjonsbistand og medlemsdemokrati

Ragnar Vågen

911 47 914

ragnar@lederne.no

Rådgiver for rekruttering / markedsføring

Anette Light

906 60 127

anette.light@lederne.no

Prosjektleder for rekruttering / markedsføring

Ingunn Larsen

930 82 747

ingunn@lederne.no

Journalist / innholdsprodusent for politisk budskapsutvikling, kommunikasjon og media

Håkon Holo Dagestad

976 91 653

hakon@lederne.no

Trond Jakobsen
Seniorrådgiver for politisk budskapsutvikling, kommunikasjon og media

Trond Jakobsen

480 23 162

trond@lederne.no

Rådgiver for lederutvikling

Hege Wold

907 64 183

kurs@lederne.no

Karin Backer
Konsulent for lederutvikling

Karin Backer

982 88 857

kurs@lederne.no

Gunnhild Steen-Hansen, ansatt i Lederne.
CRM- og analyserådgiver

Gunnhild Steen-Hansen

450 23 194

gunnhild@lederne.no

Seksjon for arbeidsliv og jus

Seksjonen har rådgivere, jurister og advokater som gir råd og yter bistand til medlemmer og tillitsvalgte i alle saker relatert til lønns- og arbeidsvilkår og stillingsvern. Seksjonen har også ansvaret for Ledernes forhandlingsvirksomhet. Har du spørsmål eller behov for bistand, ta først kontakt med tillitsvalgt på arbeidsplassen. Er det ikke tillitsvalgt på arbeidsplassen, kontakt oss på arbeidsrett@lederne.no eller på vår vakttelefon 23 68 86 86 (mandag til fredag kl. 08.30 – 15.00).

Frøydis Løvdal
Konstituert seksjonsleder / advokat

Frøydis Vandvik Løvdal

23 68 86 86

arbeidsrett@lederne.no

Advokatfullmektig

Elma Jakupovic

23 68 86 86

arbeidsrett@lederne.no

Advokat

Thomas Ostermann

23 68 86 86

arbeidsrett@lederne.no

Marit Garmannslund Nortun
Rådgiver

Marit Garmannslund Nortun

23 68 86 86

arbeidsrett@lederne.no

Lars Wiggen
Rådgiver

Lars Wiggen

23 68 86 86

arbeidsrett@lederne.no

Seniorrådgiver

Bjørn-Arild Samuelsen

23 68 86 86

arbeidsrett@lederne.no

Seksjon for administrasjon og økonomi

Seksjonen håndterer regnskap, lønn, rapportering, oppfølging, medlemsregisteret og stønadsordninger. I tillegg til Ledernes resepsjons- og sentralbordtjeneste, samt interntjeneste, personalhåndbok, HMS og andre interne retningslinjer.

Karl Edvin Foss
Seksjonsleder

Karl Edvin Foss

997 03 017

karledvin@lederne.no

Inger Haave
Konsulent

Inger Haave

982 88 858

inger@lederne.no

Ann-Christin Lauten
Konsulent medlem

Ann-Christin Lauten

982 88 865

christin@lederne.no

Hege Tollefsen
Regnskapsmedarbeider

Hege Tollefsen

920 48 935

hege.tollefsen@lederne.no

Eline Krøger
Lønns- og regnskapsmedarbeider

Eline Krøger

900 68 300

eline.kroger@lederne.no

Administrasjonskonsulent

Mari Lindløv Hammer

930 05 569

mari@lederne.no

Helene I. Rønning
Administrasjonssekretær

Helene I. Rønning

474 51 761

helene@lederne.no

Utvalg

Forhandlingsutvalget, lederavtalen NHO

Audun Ingvartsen (Forbundsleder)

Liv Spjeld By (Nestleder)

Jan Mauritz Thoresen (region Øst)

Stein Zander (Ansatte)

Stein Olav Rogne (region Nord)

Jon Martin Bratthammer (region Vest)

Trond Nakkestad (region Sør)

Hallstein Tonning (region Olje og gass)

Kontrollutvalget

Leder Trond Nakkestad – trond.nakkestad@alcoa.com414 16 218

Medlem Wenche Pedersen – wenche.pedersen@coop.no412 50 345

Medlem Alf Magne Foldnes – alfmagne@foldnes.net926 03 264

Vara Lillian Vestvik – lilliann_78@hotmail.com901 78 335

Unge Lederne

Jana Jarosova (region Sør – utvalgsleder)

Karina Kvam Bjørvik (region Olje og gass)

Marius Moslet (region Samvirke)

Jostein Jørgensen (region Vest)

Lisa Jenssen (region Midt-Norge)

Mats Philip Kvamme (region Øst)

Mathilde Dahl (region Nord)

Unge Ledernes webside

Utvalget for aluminiumsbedrifter

Øystein Slåke (leder) – Hydro Husnes

Trond Nakkestad (nestleder) – Alcoa Lista

Bjørn Egil Haugland – Hydro Husnes – nestleder

Jens Albrektsen – Alcoa Lista

Jan Arne Bøe – Alcoa Mosjøen

Odd Sigurd Fjeldbu – Hydro Extrusion avd. Magnor

Thomas Lode – Hydro Holmestrand

Jon Martin Bratthammer – Hydro Karmøy

Ole Petter Kallevik – Hydro Karmøy

Ragnar Vågen (ansatt)

Vedtektsutvalget

Hallstein Tonning (utvalgsleder) – hto@equinor.com

Kari Rørvik – kari.rorvik@tranberg.com

Nina Ekjord Øyen – ninalederne@gmail.com

Elisabeth Jensen – elisabeth.jensen@gmail.com

Stein Zander (sekretariatet) – stein@lederne.no

Ingrid Johannessen (sekretariatet) – ingrid@lederne.no

Valgkomiteen

Region Øst: Britt Wang (909 67 429). Vara: Erik Bergseng (951 36 643)

Region Olje og gass: Terje Herland (916 49 949). Vara: Jenny Fortun (990 17 348)

Region Sør: Tor-Ivar Kaldhussæter (915 42 834). Vara: Elisabeth Halland Hansen (473 35 060)

Region Vest: Kjell Arne Skålevik (951 97 533). Vara: Jarle Grønås (908 93 321)

Region Midt-Norge: Ingerid K. A. Olsvik (907 79 947)

Region Nord: Ramona Lind (975 04 655). Vara: Morten Røstberg (982 49 506).

Region Samvirke: Anne Formo (958 09 228).Vara: Kåre Jon Langberg (950 79 860).

Bransjeutvalget

For utvalgsmedlemmer i bransjeutvalgene, klikk her og velg bransjen i nedtrekksmenyen som heter «Velg region eller bransje».

Presse, avtaler og nedlastinger

Ledernes vedtekter er organisasjonens styringsdokument og oppdateres årlig. Lederne har avtaler og overenskomster med en rekke organisasjoner, arbeidsgiverforeninger og landsforbund. Du kan også laste ned maler, logoer og pressebilder.
Alt kan lastes ned her.

Dette er Lederne

Lederne er en partipolitisk uavhengig organisasjon for ledere, teknikere og merkantilt ansatte i norsk arbeidsliv. I mer enn 100 år har Lederne støttet medlemmene våre når de trenger det. Det skal vi fortsette med.

Vår visjon er å bygge gode ledere.

Synet på ledelse endrer seg i takt med endringene i arbeidslivet. Ledelse handler om noe vi gjør – ikke bare om den tradisjonelle begrensningen til personalansvar og titler.

Gode ledere tar ansvar og er oppriktig interessert i menneskene rundt seg. De skaper resultater ved å spille andre gode. De lytter, lærer og deler. De er beslutningsdyktige, tydelige og ærlige. De motiverer til innsats for felles mål.
Gode ledere er rollemodeller for andre.

God ledelse skaper verdier for Norge og trivsel på små og store arbeidsplasser. Med gode ledere får vi færre konflikter.
Gode ledere bygger et bedre samfunn.

Lederne tilbyr lederutvikling og tilhørighet for ledere på tvers av bransjer og på alle nivå. Lederne skal bygge bro og fremme lederes interesser i arbeidslivet. Sammen skal vi bidra til mangfold og skape rammer for god ledelse.

Vi skal være tydelige, inkluderende og troverdige – egenskaper vi ønsker av ledere på arbeidsplassen.

Lederne – vi bygger gode ledere

Les hele historien her