Dette er Lederne

Vi er fag- og interesseorganisasjonen for deg som har en ledende eller betrodd stilling i privat eller offentlig sektor. Vi er her for å inspirere deg, hjelpe deg med dine rettigheter og støtte deg i lederrollen din.


Bli medlem

Å lede handler om å ta ansvar

Våre medlemmer er ledende og betrodde ansatte med stort ansvar. Mange av dem har medarbeideransvar, andre ikke. De har gjerne ansvar for økonomiske resultater og viktige prosjekter. Noen av dem kaller seg mellomledere. Felles for dem alle er at de ofte opplever å befinne seg mellom barken og veden på jobb. Ofte balanserer de mellom høye forventninger og tøffe krav fra ulike hold.
Vi er deres organisasjon.

Menneskene

Fagligpolitisk avdeling

Faglig politisk avdeling består av medlemmenes øverste tillitsvalgte og fagligpolitisk rådgiver. Avdelingen målbærer Ledernes politiske syn på aktuelle samfunnsspørsmål. Avdelingen er i tett dialog med medier og myndigheter, og driver aktivt, utadrettet politisk påvirkningsarbeid i saker som angår interessene til Ledernes medlemmer.

Forbundsleder

Audun Ingvartsen

930 33 007

audun@lederne.no

Nestleder

Liv Spjeld By

920 11 709

liv@lederne.no

Jan Olav Brekke
Rådgiver

Jan Olav Brekke

982 88 861

jan@lederne.no

Tor Hæhre
Fagligpolitisk rådgiver

Tor Hæhre

982 88 859

tor@lederne.no

Administrasjonen

Administrasjonen håndterer sentralbord, resepsjon og generelle driftsoppgaver ved hovedkontoret i Oslo. Daglig leder er øverste administrative leder, og de øvrige avdelingslederne rapporterer til denne.

Kjetil Haave
Daglig leder

Kjetil Haave

93401496

kjetil@lederne.no

Administrasjons- og personalkonsulent

Mari Lindløv Hammer

930 05 569

mari@lederne.no

Kommunikasjonsavdelingen

Avdelingen har ansvar for intern og ekstern kommunikasjon. Herunder mediekontakt, generelt PR-arbeid, magasinet Lederne, nyhetsmailer, sosiale medier, websidene, andre kanaler og overordnet profil.

Sverre Simen Hov
Kommunikasjonsleder

Sverre Simen Hov

915 95 055

sverre@lederne.no

Journalist / innholdsprodusent

Håkon Holo Dagestad

976 91 653

hakon@lederne.no

Markedsavdelingen

Markedsavdelingen skal ha ansvaret for medlemsutvikling og medlemspleie, i samarbeid med Ledernes rådgivere. I tillegg skal markedsavdelingen samkjøre profileringen av forbundet, og ha ansvaret for nettbutikken.

Markeds- og rekrutteringsansvarlig

Anette Light

906 60 127

anette.light@lederne.no

Organisasjonsavdelingen

Avdelingen er støttefunksjon for sentrale, regionale og lokale tillitsvalgte og organisasjonsledd. Den har ansvar for lokal koordinering, tilrettelegging og implementering av forbundets overordnede strategier. Avdelingen fokuserer også på systemer (f.eks. medlemsregisteret) som organisasjonsapparatet bruker. De ansatte i denne avdelingen er første kontaktperson i bistandssaker.

Trond Jakobsen
Avdelingsleder organisasjon

Trond Jakobsen

480 23 162

trond@lederne.no

Marit Garmannslund Nortun
Rådgiver

Marit Garmannslund Nortun

982 88 864

marit@lederne.no

Christen Wallekjër Olsen
Rådgiver

Christen Wallekjær Olsen

982 88 862

christen@lederne.no

Lars Wiggen
Rådgiver

Lars Wiggen

982 21 751

lars@lederne.no

Hege Wold
Rådgiver

Hege Wold

907 64 183

hege@lederne.no

Bjørn-Arild Samuelsen
Avdelingsleder region Olje og gass / region Vest

Bjørn-Arild Samuelsen

909 95 571

bjorn@lederne.no

Ragnar Vågen
Rådgiver

Ragnar Vågen

911 47 914

ragnar@lederne.no

Charlotte Yri
Rådgiver

Charlotte Yri

934 09 702

charlotte@lederne.no

Bildet viser Sigve Medhaug, vår nye rådgiver i organisasjonsavdelingen.
Rådgiver

Sigve Medhaug

996 12 779

sigve@lederne.no

Fag / juridisk avdeling

Fag / juridisk avdeling yter bistand til de øvrige avdelingene og til medlemmer etter henvisning fra den enkelte rådgivere i organisasjonsavdelingen. Avdelingen er også kontaktledd mot Ledernes faste eksterne advokatforbindelser.

Stein Zander
Avdelingsleder fag / juridisk

Stein Zander

23 68 86 86

arbeidsrett@lederne.no

Einar Mortensen
Rådgiver

Einar Mortensen

23 68 86 86

arbeidsrett@lederne.no

Frøydis Løvdal
Advokat

Frøydis Vandvik Løvdal

23 68 86 86

arbeidsrett@lederne.no

Jurist

Elma Jakupovic

23 68 86 86

arbeidsrett@lederne.no

Kurs- og kompetanseavdelingen

Kurs- og kompetanseavdelingen har et overordnet ansvar for all kurs- og kompetansevirksomhet i Lederne og et praktisk ansvar for landsmøter og kongresser. Avdelinger mottar søknader til etter- og videreutdanningsfondet og bistår avdelinger og regioner med å arrangere kurs, konferanser og regionale møter.

Avdelingsleder kurs og kompetanse

Susanne Slaatsveen

908 80 991

susanne@lederne.no

Karin Backer
Konsulent kurs / kompetanse

Karin Backer

982 88 857

karin@lederne.no

Kontorfagslærling

June Kristine Bjerkli Holthe

908 81 061

june@lederne.no

Økonomi og medlemsregister

Avdelingen for økonomi og medlemsregister jobber nå med å tilbakeføre blant annet regnskapet som nå er outsourcet. Hovedoppgavene for avdelingen vil være å ha totalansvaret for regnskap, lønn, rapportering, oppfølging og medlemsregisteret.

Karl Edvin Foss
Regnskapsleder

Karl Edvin Foss

997 03 017

karledvin@lederne.no

Inger Haave
Konsulent

Inger Haave

982 88 858

inger@lederne.no

Ann-Christin Lauten
Konsulent medlem

Ann-Christin Lauten

982 88 865

christin@lederne.no

Hege Tollefsen
Regnskapsmedarbeider

Hege Tollefsen

920 48 935

hege.tollefsen@lederne.no

Eline Krøger
Lønns- og regnskapsmedarbeider

Eline Krøger

900 68 300

eline.kroger@lederne.no

Utvalg

Forhandlingsutvalg, lederavtalen NHO

Jan Olav Brekke (Administrasjonen)

Tor Hæhre (Administrasjonen)

Annelise Grubben (region Øst)

Roger Bjerkan (region Midt Norge)

Susanne Slaatsveen (Ansatte)

Stein Olav Rogne (region Nord)

Espen Sortevik (region Vest)

Trond Nakkestad (region Sør)

Hallstein Tonning (region Olje og gass)

Internt revisjons- og kontrollutvalg

Britt Wang

Trond Nakkestad

Vara Gunn Tjessem

Vara Kjetil Bauge

 

Kompetanseutvalget

Tina Mari Skøyen-Fossan (region Nord)

Knut Lyngstad (region Midt-Norge)

Päivi Tervonen (region Vest)

Geir Egil Skrunes (region Olje og gass)

Marit Ringvoll (region Samvirke)

Gro-Hege Walmestad (region Sør)

Lotte Alvik Nilsen (region Øst)

Susanne Slaatsveen og Liv Spjeld By (forbundskontoret)

Ved opprettelsen av kompetanseutvalget ble det daværende kompetanse- og serviceutvalget nedlagt omleggingen til ny avdelingsstruktur i 2015 gjorde at behovene for nevnte utvalg ble endret og forsikringsutvalget ivaretar forsikringsspørsmål. Kompetanseutvalget med én representant fra hvert regionutvalg vil ivareta påvirkning av kurs og kompetanse sentralt og regionalt, samt være et rådgivende organ i utviklingen av høyskoleutdanningen og nye kurssatsninger/ retninger. Deltagere i utvalget skal ha interesse og engasjement for tillitsvalgtutdanning, lederutdanning og høyskoleutdanning.

Unge Lederne

Jana Jarosova (region Sør – utvalgsleder)

Karina Kvam Bjørvik (region Olje og gass)

Marius Moslet (region Samvirke)

Jostein Jørgensen (region Vest)

Lisa Jenssen (region Midt-Norge)

Mats Philip Kvamme (region Øst)

Mathilde Dahl (region Nord)

Unge Ledernes webside

Utvalg for seniorpolitikk

Bjørg Gjelsten (leder – region Vest)

Frank Westberg (region Midt-Norge)

Leif Sundstrøm (region Sør)

Norvald P. Holte (ansatt)

Terje Herland (region Olje og gass)

Utvalg for aluminiumsbedrifter

Ove Ellefsen (leder) – Hydro Karmøy

Trond Nakkestad (nestleder) – Alcoa Lista

Ole Petter Kallevik – Hydro Karmøy

Leif Sundstrøm – Hydro Holmestrand

Jan Einar Stanger – Hydro Holmestrand

Olav Malmerengen – Sapa Profiler Magnor AS

Bjørn Egil Haugland – Hydro Husnes

Kjetil Bauge – Hydro Husnes

Jan-Arne Bøe – Alcoa Mosjøen

Kevin Widlic – Sapa Oslo

Ragnar Vågen (ansatt)

Valgkomité

Region Øst: Britt Wang (909 67 429). Vara: Erik Bergseng (951 36 643)

Region Olje og gass: Terje Herland (916 49 949). Vara: Jenny Fortun (990 17 348)

Region Sør: Tor-Ivar Kaldhussæter (915 42 834). Vara: Elisabeth Halland Hansen (473 35 060)

Region Vest: Gunn Tjessem (400 21 562). Vara: Kjell Arne Skålevik (951 97 533)

Region Midt-Norge: Ingerid K. A. Olsvik (907 79 947)

Region Nord: Ramona Lind (975 04 655). Vara: Morten Røstberg (982 49 506).

Region Samvirke: Anne Formo (958 09 228).Vara: Kåre Jon Langberg (950 79 860).

Bransjeutvalg

For utvalgsmedlemmer i bransjeutvalgene, klikk her og velg bransjen i nedtrekksmenyen som heter «Velg region eller bransje».

Presse, avtaler og nedlastinger

Ledernes vedtekter er organisasjonens styringsdokument og oppdateres årlig. De, sammen med våre etiske retningslinjer og retningslinjer for hedersmerker kan du laste ned etter å ha logget inn til din profil på «Min side» > Vedtekter (høyre hjørne øverst). Lederne har avtaler og overenskomster med en rekke organisasjoner, arbeidsgiverforeninger og landsforbund. Du kan også laste ned maler, logoer og pressebilder.
Se avtaler og nedlastinger

Ledernes historie

Lederne ble stiftet i 1910 og er partipolitisk uavhengig. Organisasjonen har avtaler med de fleste arbeidsgiverorganisasjoner, og tilbyr blant annet omfattende støtte til kurs og etterutdanning, attraktive forsikringer for medlemmer og deres familie samt økonomisk støtte ved arbeidsledighet.
Les hele historien her