Dette er Lederne

Lederne er en partipolitisk uavhengig organisasjon for ledere, teknikere og merkantilt ansatte i norsk arbeidsliv. Vi tilbyr trygghet, lederutvikling og tilhørighet for ledere på tvers av bransjer og på alle nivå.


Bli medlem

Slik definerer Lederne ledelse

Ledelse handler om noe vi gjør – ikke bare om den tradisjonelle begrensningen til personalansvar og titler.

Ledere tar ansvar og er oppriktig interessert i menneskene rundt seg. De skaper resultater ved å spille andre gode. De lytter, lærer og deler. De er beslutningsdyktige, tydelige og ærlige. De motiverer til innsats for felles mål.
Gode ledere er rollemodeller for andre.

Menneskene

Organisasjonens valgte ledelse

Organisasjonens valgte ledelse består av medlemmenes øverste tillitsvalgte.

Audun Ingvartsen i Lederne.
Forbundsleder

Audun Ingvartsen

930 33 007

audun@lederne.no

Nestleder i Lederne, Liv Spjeld By.
Nestleder

Liv Spjeld By

920 11 709

liv@lederne.no

Ledelse av sekretariatet

Generalsekretær er øverste leder for den daglige driften av organisasjonens sekretariat.

Generalsekretær Stein Zander i Lederne.
Generalsekretær

Stein Zander

901 33 755

stein@lederne.no

Politisk rådgiver

Politisk rådgiver bistår Ledernes valgte ledelse i dialogen med medier, politikere og andre samfunnsaktører, samt overvåke medier og politiske prosesser.

Jørn Henning Lien i Lederne.
Politisk rådgiver

Jørn Henning Lien

911 56 261

jorn@lederne.no

Seksjon for marked og kommunikasjon

Seksjonen har ansvaret for Ledernes arbeid med verving og vekst, og for utvikling av Ledernes medlemstilbud. Seksjonen har også ansvar intern og ekstern informasjon, pressekontakt, websider, sosiale medier og brosjyre- og vervemateriell.

Inger Kringlebotten i Lederne.
Seksjonsleder

Inger Kringlebotten

916 28 507

ingerk@lederne.no

Håkon Holo Dagestad i Lederne.
Journalist / innholdsprodusent

Håkon Holo Dagestad

976 91 653

hakon@lederne.no

Anette Light i Lederne.
Rådgiver for rekruttering / markedsføring

Anette Light

906 60 127

anette.light@lederne.no

Karina Dunvold i Lederne.
CRM- og analyserådgiver

Karina Dunvold

95 77 98 77

karina@lederne.no

Mari Lindløv Hammer i Lederne.
Markedskonsulent

Mari Lindløv Hammer

930 05 569

mari@lederne.no

Seksjon for organisasjon og utvikling

Seksjonen har ansvaret for Ledernes kurs- og kompetansevirksomhet, samt konferanser og faglige seminarer. Seksjonen har også ansvaret for å bistå Ledernes ytre organisasjon.

Nora Gamst i Lederne.
Seksjonsleder

Nora Gamst

919 06 335

nora@lederne.no

Ragnar Vågen i Lederne.
Rådgiver for organisasjonsbistand og medlemsdemokrati

Ragnar Vågen

911 47 914

ragnar@lederne.no

Trond Jakobsen i Lederne.
Seniorrådgiver for organisasjonsbistand og medlemsdemokrati

Trond Jakobsen

480 23 162

trond@lederne.no

Hege Wold i Lederne.
Rådgiver for lederutvikling

Hege Wold

907 64 183

kurs@lederne.no

Karin Backer i Lederne.
Konsulent for lederutvikling

Karin Backer

982 88 857

kurs@lederne.no

Agnethe Ekre er rådgiver for organisasjonsbistand og medlemsdemokrati i Lederne.
Rådgiver for organisasjonsbistand og medlemsdemokrati

Agnethe Ekre

484 27 440

agnethe@lederne.no

Seksjon for arbeidsliv og jus

Seksjonen har rådgivere, jurister og advokater som gir råd og yter bistand til medlemmer og tillitsvalgte i alle saker relatert til lønns- og arbeidsvilkår og stillingsvern. Seksjonen har også ansvaret for Ledernes forhandlingsvirksomhet. Har du spørsmål eller behov for bistand, ta først kontakt med tillitsvalgt på arbeidsplassen. Er det ikke tillitsvalgt på arbeidsplassen, kontakt oss på arbeidsrett@lederne.no eller på vår vakttelefon 23 68 86 86 (mandag til fredag kl. 08.30 – 15.00).

Frøydis Vandvik Løvdal i Lederne.
Seksjonsleder / advokat

Frøydis Vandvik Løvdal

23 68 86 86

arbeidsrett@lederne.no

Elma Jakupovic i Lederne.
Advokatfullmektig

Elma Jakupovic

23 68 86 86

arbeidsrett@lederne.no

Thomas Ostermann i Lederne.
Advokat

Thomas Ostermann

23 68 86 86

arbeidsrett@lederne.no

Marit Garmannslund Nortun i Lederne.
Rådgiver

Marit Garmannslund Nortun

23 68 86 86

arbeidsrett@lederne.no

Lars Wiggen i Lederne.
Rådgiver

Lars Wiggen

23 68 86 86

arbeidsrett@lederne.no

Bjørn Arild Samuelsen i Lederne.
Seniorrådgiver

Bjørn-Arild Samuelsen

23 68 86 86

arbeidsrett@lederne.no

Sigurd Rykkje Lønneid i Lederne.
Juridisk rådgiver

Sigurd Rykkje Lønneid

23 68 86 86

arbeidsrett@lederne.no

Tamar Thorud er juridisk rådgiver i Lederne.
Advokat

Tamar Thorud

23 68 86 86

arbeidsrett@lederne.no

Seksjon for administrasjon og økonomi

Seksjonen håndterer regnskap, lønn, rapportering, oppfølging, medlemsregisteret og stønadsordninger. I tillegg til Ledernes resepsjons- og sentralbordtjeneste, samt interntjeneste, personalhåndbok, HMS og andre interne retningslinjer.

Karl Edvin Foss i Lederne.
Seksjonsleder

Karl Edvin Foss

997 03 017

karledvin@lederne.no

Ann Christin Lauten i Lederne.
Konsulent medlem

Ann-Christin Lauten

982 88 865

christin@lederne.no

Hege Tollefsen i Lederne.
Regnskapsmedarbeider

Hege Tollefsen

920 48 935

hege.tollefsen@lederne.no

Eline Krøger i Lederne.
Lønns- og regnskapsmedarbeider

Eline Krøger

900 68 300

eline.kroger@lederne.no

Marianne Stubberud i Lederne.
Konsulent

Marianne Stubberud

47364920

marianne@lederne.no

Janne-Helene Martinsen i Lederne.
Administrasjonssekretær

Janne-Helene Martinsen

22 54 51 50

post@lederne.no

Utvalg

Forhandlingsutvalget, lederavtalen NHO

Audun Ingvartsen (Forbundsleder)

Liv Spjeld By (Nestleder)

Jan Mauritz Thoresen

Stein Zander

Stein Olav Rogne

Jon Martin Bratthammer

Frøydis Vandvik Løvdal

Roar Laug

Finn Kydland

Kontrollutvalget

Trond Nakkestad (leder) – tlf: 414 16 218

Wenche Pedersen (medlem) – tlf: 412 50 345

Alf Magne Foldnes (medlem) – tlf: 926 03 264

Lillian Vestvik (vara) – tlf: 901 78 335

Utvalget for aluminiumsbedrifter

Øystein Slåke (leder) – Hydro Husnes

Trond Nakkestad (nestleder) – Alcoa Lista

Bjørn Egil Haugland – Hydro Husnes

Jens Albrektsen – Alcoa Lista

Odd Sigurd Fjeldbu – Hydro Extrusion avd. Magnor

Thomas Lode – Speira AS avdeling Holmestrand

Espen Vaksdal – Hydro Karmøy

Ole Petter Kallevik – Hydro Karmøy

Jon Martin Bratthammer – Speira AS Karmøy Rolling Mill

Ragnar Vågen (ansatt)

Valgkomiteen

Rolf Arne Grønning (leder) – avdeling Trøndelag – tlf: 454 11 711

Cecilie Heilmann (medlem) – avdeling Rogaland – tlf: 901 35 513

Akram Ahmadi (medlem) – avdeling Stor-Oslo – tlf: 413 04 024

Elisabeth Jensen (medlem) – avdeling Samvirke – tlf: 986 47 681

Hans Fjære Øvrum (medlem) – avdeling Teknikere og fagarbeidere Olje og gass – tlf: 971 41 580

 

Roy Vikre (vara 1) – avdeling Oljeservice Olje og gass – tlf: 971 09 071

Johnny Tioctha (vara 2) – avdeling Sørøst – tlf: 907 25 702

Presse, avtaler og nedlastinger

Ledernes vedtekter er organisasjonens styringsdokument og oppdateres årlig. Lederne har avtaler og overenskomster med en rekke organisasjoner, arbeidsgiverforeninger og landsforbund. Du kan også laste ned maler, logoer og pressebilder.
Alt kan lastes ned her.

Dette er Lederne

Lederne er en partipolitisk uavhengig organisasjon for ledere, teknikere og merkantilt ansatte i norsk arbeidsliv. I mer enn 100 år har Lederne støttet medlemmene våre når de trenger det. Det skal vi fortsette med.

Vår visjon er å bygge gode ledere.

Synet på ledelse endrer seg i takt med endringene i arbeidslivet. Ledelse handler om noe vi gjør – ikke bare om den tradisjonelle begrensningen til personalansvar og titler.

Gode ledere tar ansvar og er oppriktig interessert i menneskene rundt seg. De skaper resultater ved å spille andre gode. De lytter, lærer og deler. De er beslutningsdyktige, tydelige og ærlige. De motiverer til innsats for felles mål.
Gode ledere er rollemodeller for andre.

God ledelse skaper verdier for Norge og trivsel på små og store arbeidsplasser. Med gode ledere får vi færre konflikter.
Gode ledere bygger et bedre samfunn.

Lederne tilbyr lederutvikling og tilhørighet for ledere på tvers av bransjer og på alle nivå. Lederne skal bygge bro og fremme lederes interesser i arbeidslivet. Sammen skal vi bidra til mangfold og skape rammer for god ledelse.

Vi skal være tydelige, inkluderende og troverdige – egenskaper vi ønsker av ledere på arbeidsplassen.

Lederne – vi bygger gode ledere

Les hele historien her