Dette er Lederne

Lederne er en partipolitisk uavhengig organisasjon for ledere, teknikere og merkantilt ansatte i norsk arbeidsliv. Vi tilbyr trygghet, lederutvikling og tilhørighet for ledere på tvers av bransjer og på alle nivå.


Bli medlem

Slik definerer Lederne ledelse

Ledelse handler om noe vi gjør – ikke bare om den tradisjonelle begrensningen til personalansvar og titler.

Ledere tar ansvar og er oppriktig interessert i menneskene rundt seg. De skaper resultater ved å spille andre gode. De lytter, lærer og deler. De er beslutningsdyktige, tydelige og ærlige. De motiverer til innsats for felles mål.
Gode ledere er rollemodeller for andre.

Menneskene

Fagligpolitisk avdeling

Faglig politisk avdeling består av medlemmenes øverste tillitsvalgte og fagligpolitisk rådgiver. Avdelingen målbærer Ledernes politiske syn på aktuelle samfunnsspørsmål. Avdelingen er i tett dialog med medier og myndigheter, og driver aktivt, utadrettet politisk påvirkningsarbeid i saker som angår interessene til Ledernes medlemmer.

Her ser du forbundsleder i Lederne - Audun Ingvartsen
Forbundsleder / daglig leder

Audun Ingvartsen

930 33 007

audun@lederne.no

Nestleder / daglig leders stedfortreder

Liv Spjeld By

920 11 709

liv@lederne.no

Tor Hæhre
Fagligpolitisk rådgiver

Tor Hæhre

982 88 859

tor@lederne.no

Strategisk leder

Henriette Grønn

930 84 989

henriette@lederne.no

Administrasjonen

Administrasjonen håndterer sentralbord, resepsjon og generelle driftsoppgaver ved hovedkontoret i Oslo.

Her ser du forbundsleder i Lederne - Audun Ingvartsen
Forbundsleder / daglig leder

Audun Ingvartsen

930 33 007

audun@lederne.no

Nestleder / daglig leders stedfortreder

Liv Spjeld By

920 11 709

liv@lederne.no

Administrasjons- og personalkonsulent

Mari Lindløv Hammer (i permisjon)

930 05 569

mari@lederne.no

Markeds- og kommunikasjonsavdelingen

Avdelingen har ansvar for intern og ekstern kommunikasjon. Herunder mediekontakt, generelt PR-arbeid, magasinet Lederne, nyhetsmailer, sosiale medier, websider og andre kanaler. Avdelingen har også ansvaret for overordnet markedsførings- og rekrutteringsarbeid.

Sverre Simen Hov
Kommunikasjonsleder

Sverre Simen Hov

915 95 055

sverre@lederne.no

Journalist / innholdsprodusent

Håkon Holo Dagestad

976 91 653

hakon@lederne.no

Markeds- og rekrutteringsansvarlig

Anette Light

906 60 127

anette.light@lederne.no

Organisasjonsavdelingen

Avdelingen er støttefunksjon for sentrale, regionale og lokale tillitsvalgte og organisasjonsledd. Den har ansvar for lokal koordinering, tilrettelegging og implementering av forbundets overordnede strategier. Avdelingen fokuserer også på systemer (f.eks. medlemsregisteret) som organisasjonsapparatet bruker. De ansatte i denne avdelingen er første kontaktperson i bistandssaker.

Trond Jakobsen
Avdelingsleder organisasjon / rådgiver region Nord

Trond Jakobsen

480 23 162

trond@lederne.no

Marit Garmannslund Nortun
Rådgiver region Midt-Norge

Marit Garmannslund Nortun

982 88 864

marit@lederne.no

Christen Wallekjër Olsen
Rådgiver region Sør

Christen Wallekjær Olsen

982 88 862

christen@lederne.no

Lars Wiggen
Rådgiver region Øst

Lars Wiggen

982 21 751

lars@lederne.no

Rådgiver region Samvirke

Hege Wold

907 64 183

hege@lederne.no

Bjørn-Arild Samuelsen
Avdelingsleder region Olje og gass / region Vest

Bjørn-Arild Samuelsen

909 95 571

bjorn@lederne.no

Ragnar Vågen
Rådgiver region Vest

Ragnar Vågen

911 47 914

ragnar@lederne.no

Charlotte Yri
Rådgiver region Olje og gass

Charlotte Yri

934 09 702

charlotte@lederne.no

Bildet viser Sigve Medhaug, vår nye rådgiver i organisasjonsavdelingen.
Rådgiver region Olje og gass

Sigve Medhaug

996 12 779

sigve@lederne.no

Fag / juridisk avdeling

Fag / juridisk avdeling yter bistand til de øvrige avdelingene og til medlemmer etter henvisning fra den enkelte rådgivere i organisasjonsavdelingen. Avdelingen er også kontaktledd mot Ledernes faste eksterne advokatforbindelser.

Stein Zander
Avdelingsleder fag / juridisk

Stein Zander

23 68 86 86

arbeidsrett@lederne.no

Einar Mortensen
Rådgiver

Einar Mortensen

23 68 86 86

arbeidsrett@lederne.no

Frøydis Løvdal
Advokat

Frøydis Vandvik Løvdal

23 68 86 86

arbeidsrett@lederne.no

Advokatfullmektig

Elma Jakupovic

23 68 86 86

arbeidsrett@lederne.no

Kurs- og kompetanseavdelingen

Kurs- og kompetanseavdelingen har et overordnet ansvar for all kurs- og kompetansevirksomhet i Lederne og et praktisk ansvar for landsmøter og kongresser. Avdelinger mottar søknader til etter- og videreutdanningsfondet og bistår avdelinger og regioner med å arrangere kurs, konferanser og regionale møter.

Her ser du Susanne, vår avdelingsleder for kurs og kompetanse.
Avdelingsleder kurs og kompetanse

Susanne Slaatsveen

908 80 991

susanne@lederne.no

Karin Backer
Konsulent kurs / kompetanse

Karin Backer

982 88 857

karin@lederne.no

Økonomi og medlemsregister

Avdelingen for økonomi og medlemsregister jobber nå med å tilbakeføre blant annet regnskapet som nå er outsourcet. Hovedoppgavene for avdelingen vil være å ha totalansvaret for regnskap, lønn, rapportering, oppfølging og medlemsregisteret.

Karl Edvin Foss
Regnskapsleder

Karl Edvin Foss

997 03 017

karledvin@lederne.no

Inger Haave
Konsulent

Inger Haave

982 88 858

inger@lederne.no

Ann-Christin Lauten
Konsulent medlem

Ann-Christin Lauten

982 88 865

christin@lederne.no

Hege Tollefsen
Regnskapsmedarbeider

Hege Tollefsen

920 48 935

hege.tollefsen@lederne.no

Eline Krøger
Lønns- og regnskapsmedarbeider

Eline Krøger

900 68 300

eline.kroger@lederne.no

Helene I. Rønning
Service- og kontormedarbeider

Helene I. Rønning

474 51 761

helene@lederne.no

Utvalg

Forhandlingsutvalget, lederavtalen NHO

Audun Ingvartsen (Administrasjonen)

Liv Spjeld By (Administrasjonen)

Eddie Dykas (region Øst)

Stein Zander (Ansatte)

Stein Olav Rogne (region Nord)

Espen Sortevik (region Vest)

Trond Nakkestad (region Sør)

Hallstein Tonning (region Olje og gass)

Kontroll- og revisjonsutvalget

Britt Wang – brittwangmedia@gmail.com909 67 429

Trond Nakkestad – trond.nakkestad@alcoa.com414 16 218

Kjetil Bauge – kjetil.bauge@hydro.com950 62 260

 

Kompetanseutvalget

Tina Mari Skøyen-Fossan (region Nord)

Knut Lyngstad (region Midt-Norge)

Päivi Tervonen (region Vest)

Line Nysted Aarrestad (region Olje og gass)

Marit Ringvoll (region Samvirke)

Gro-Hege Walmestad (region Sør)

Anne Toril Klette (region Øst)

Susanne Slaatsveen og Liv Spjeld By (forbundskontoret)

Ved opprettelsen av kompetanseutvalget ble det daværende kompetanse- og serviceutvalget nedlagt omleggingen til ny avdelingsstruktur i 2015 gjorde at behovene for nevnte utvalg ble endret og forsikringsutvalget ivaretar forsikringsspørsmål. Kompetanseutvalget med én representant fra hvert regionutvalg vil ivareta påvirkning av kurs og kompetanse sentralt og regionalt, samt være et rådgivende organ i utviklingen av høyskoleutdanningen og nye kurssatsninger/ retninger. Deltagere i utvalget skal ha interesse og engasjement for tillitsvalgtutdanning, lederutdanning og høyskoleutdanning.

Unge Lederne

Jana Jarosova (region Sør – utvalgsleder)

Karina Kvam Bjørvik (region Olje og gass)

Marius Moslet (region Samvirke)

Jostein Jørgensen (region Vest)

Lisa Jenssen (region Midt-Norge)

Mats Philip Kvamme (region Øst)

Mathilde Dahl (region Nord)

Unge Ledernes webside

Utvalget for seniorpolitikk

Bjørg Gjelsten (leder – region Vest)

Frank Westberg (region Midt-Norge)

Leif Sundstrøm (region Sør)

Tor Hæhre (ansatt)

Terje Herland (region Olje og gass)

Utvalget for aluminiumsbedrifter

Trond Nakkestad (leder) – Alcoa Lista

Gro Elin Hansen – Hydro Aluminium

Øystein Slåke – Hydro Husnes

Bjørn Egil Haugland – Hydro Husnes – nestleder

Jan Arne Bøe – Alcoa Mosjøen

Odd Sigurd Fjeldbu – Hydro Extrusion avd. Magnor

Leif Sundstrøm – Hydro Holmestrand

Thomas Lode – Hydro Holmestrand

Jon Martin Bratthammer – Hydro Karmøy

Ole Petter Kallevik – Hydro Karmøy

Ragnar Vågen (ansatt)

Vedtektsutvalget

Tor Hæhre – tor@lederne.no

Stein Zander – stein@lederne.no

Per Helge Ødegård – phod@equinor.com

Kari Rørvik – kari.rorvik@tranberg.com

Nina Ekjord Øyen – ninalederne@gmail.com

Elisabeth Jensen – elisabeth.jensen@gmail.com

Trond Nakkestad – trond.nakkestad@alcoa.com

Valgkomiteen

Region Øst: Britt Wang (909 67 429). Vara: Erik Bergseng (951 36 643)

Region Olje og gass: Terje Herland (916 49 949). Vara: Jenny Fortun (990 17 348)

Region Sør: Tor-Ivar Kaldhussæter (915 42 834). Vara: Elisabeth Halland Hansen (473 35 060)

Region Vest: Kjell Arne Skålevik (951 97 533). Vara: Jarle Grønås (908 93 321)

Region Midt-Norge: Ingerid K. A. Olsvik (907 79 947)

Region Nord: Ramona Lind (975 04 655). Vara: Morten Røstberg (982 49 506).

Region Samvirke: Anne Formo (958 09 228).Vara: Kåre Jon Langberg (950 79 860).

Bransjeutvalget

For utvalgsmedlemmer i bransjeutvalgene, klikk her og velg bransjen i nedtrekksmenyen som heter «Velg region eller bransje».

Presse, avtaler og nedlastinger

Ledernes vedtekter er organisasjonens styringsdokument og oppdateres årlig. Lederne har avtaler og overenskomster med en rekke organisasjoner, arbeidsgiverforeninger og landsforbund. Du kan også laste ned maler, logoer og pressebilder.
Alt kan lastes ned her.

Dette er Lederne

Lederne er en partipolitisk uavhengig organisasjon for ledere, teknikere og merkantilt ansatte i norsk arbeidsliv. I mer enn 100 år har Lederne støttet medlemmene våre når de trenger det. Det skal vi fortsette med.

Vår visjon er å bygge gode ledere.

Synet på ledelse endrer seg i takt med endringene i arbeidslivet. Ledelse handler om noe vi gjør – ikke bare om den tradisjonelle begrensningen til personalansvar og titler.

Gode ledere tar ansvar og er oppriktig interessert i menneskene rundt seg. De skaper resultater ved å spille andre gode. De lytter, lærer og deler. De er beslutningsdyktige, tydelige og ærlige. De motiverer til innsats for felles mål.
Gode ledere er rollemodeller for andre.

God ledelse skaper verdier for Norge og trivsel på små og store arbeidsplasser. Med gode ledere får vi færre konflikter.
Gode ledere bygger et bedre samfunn.

Lederne tilbyr lederutvikling og tilhørighet for ledere på tvers av bransjer og på alle nivå. Lederne skal bygge bro og fremme lederes interesser i arbeidslivet. Sammen skal vi bidra til mangfold og skape rammer for god ledelse.

Vi skal være tydelige, inkluderende og troverdige – egenskaper vi ønsker av ledere på arbeidsplassen.

Lederne – vi bygger gode ledere

Les hele historien her