Støtte og stønader

Som medlem i Lederne har du tilgang til ulike støtteordninger.

Som medlem kan du søke om:

  • Etter- og videreutdanningsmidler: 20 000 kr til fagkurs eller studier ved siden av full jobb, 30 000 kr til halvtidsstudier med 50 prosent permisjon (begge etter å ha vært medlem i seks måneder) eller 60 000 kr til heltidsstudier med permisjon fra jobb (etter å ha vært medlem i ett år). Ordningen omfatter NHO-Lederavtalen, PBL og ASVL
  • Stønad ved arbeidsledighet, begravelsesbidrag, julebidrag og pengegave ved 30 års medlemskap.

Les mer om Ledernes etter- og videreutdanningsfond.

Les mer om stønad ved arbeidsledighet, begravelsesbidrag, julebidrag og pengegave ved 30 års medlemskap.