Støtte og stønader

Som medlem i Lederne har du tilgang til ulike støtteordninger.

Som medlem kan du søke om:

    • Etter- og videreutdanningsmidler: Med Ledernes stipendordning kan du få finansiering til å utvikle deg både personlig og profesjonelt. Dette er en unik mulighet for deg som er omfattet av NHO, ASVL eller PBL Lederavtalen. Les mer om Ledernes stipendordning.
    • Stønad ved arbeidsledighet, begravelsesbidrag, julebidrag og pengegave ved 30 års medlemskap. Les mer om stønadsordningene.