Bransjeutvalg

I Lederne jobber vi hver dag for å skape trygghet og verdi for våre medlemmer, på tvers av bransjer og stillingsnivåer. Lederne har i tillegg etablert flere bransjeutvalg som fokuserer på å styrke våre medlemmers interesser ytterligere innen ulike sektorer.  

Bransjeutvalgene vil spille en viktig rolle i å forstå og adressere de unike utfordringene, behovene og mulighetene våre medlemmer i disse bransjene står overfor. På denne måten vil vi kunne ivareta medlemmenes interesser på enda flere områder, og i større grad kunne utvikle relevant politikk.  

Utvalgene er høringsinstans for bransjerelaterte spørsmål. Utvalgene skal sette fokus på, og rådgi Lederne i bransjerelaterte spørsmål, med spesielt fokus på politiske spørsmål, eksempelvis bransjenes rammevilkår, og spørsmål knyttet til lønns- og arbeidsvilkår. I tillegg vil de kunne bidra med rekruttering, deltakelse på konferanser og i andre relevante aktiviteter. 

Hvert utvalg består av engasjerte medlemmer, med inngående kunnskap om den aktuelle bransjen. I tillegg vil en rådgiver i Lederne, med spisskompetanse på bransjen, bistå arbeidet.  

Her ser du et bilde av oljeplattformen Johan Sverdrup i Nordsjøen.

Olje og gass

Gjennom fire bransjeavdelinger ivaretar vi interessene til våre medlemmer i Olje og gass sektoren.

Barnehage: En voksen kvinne og tre barn i samspill i en barnehage.

Barnehage

Les mer om bransjeutvalget for barnehage.

Butikkansatte i varehandelen.

Varehandel

Les mer om bransjeutvalget for varehandel