Tariff

En tariffavtale er en kollektiv avtale med regulering av lønns- og arbeidsvilkår og bestemmelser om forholdet mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening.

Tariff avtalen sikrer bedre arbeids- og lønnsvilkår for arbeidstakerne enn det som følger av lovverket. Den omfatter blant annet lønn, arbeidstid og tillegg. Det er ikke lov å ha avtaler som er dårligere for den ansatte, enn tariffavtalen.

Les mer om hva en tariff avtale er.

Lederne har tariffavtaler innen både privat og offentlig sektor, med unntak av Oslo kommune og staten. Lederne jobber aktivt med tariffavtaler for sine medlemmer.

Her finner du Ledernes tariffavtaler:

Teksten virke på lysblå bakgrunn

Teksten ks og samfunnsbedriftenepå lysblå bakgrunn

 

 

Medlemsfordeler

Som medlem i Lederne får du trygghet i arbeidshverdagen, faglig utvikling og et stort nettverk. I tillegg får du lav boligrente, gode forsikringstilbud og andre rabatter.
Se alle dine medlemsfordeler