Kontaktinformasjon

Her finner du riktig kontaktinformasjon til seksjon for arbeidsliv og jus i Lederne.

For medlemmer

Ved arbeidsrettslige spørsmål, skal i første omgang lokal tillitsvalgt kontaktes. Dersom det ikke er tillitsvalgt på arbeidsplassen, kontaktes Ledernes seksjon for arbeidsliv og jus.

For tillitsvalgte

For generelle tillitsvervhenvendelser, innsending av endringer og oppdateringer, årsmøtedokumenter, regnskap eller andre spørsmål knyttet til tillitsvervet, kan vi kontaktes på: tillitsvalgt@lederne.no

For saker som handler om lønns- og arbeidsvilkår og stillingsvern, samt andre spørsmål du som tillitsvalgt i bedriften blir involvert i, kan du ta kontakt med seksjon for arbeidsliv og jus. Seksjonen har også ansvaret for Ledernes forhandlingsvirksomhet.

Henvendelser til seksjon for arbeidsliv og jus:

E-post: arbeidsrett@lederne.no

Tlf.: 23 68 86 86 (vakttelefon mandag til fredag kl. 10.00 – 14.00)

 

Andre henvendelser

Seksjon for kommunikasjon – organisasjon – utvikling

Seksjonen er ansvarlig for intern og ekstern kommunikasjon. Den støtter det sentrale og lokale medlemsdemokratiet og markedsførings- og rekrutteringsarbeidet. Seksjonen er også ansvarlig for lederutvikling og kompetansevirksomhet, og bistår med å arrangere kurs, konferanser og møter.

Seksjon for administrasjon og økonomi

Seksjonen håndterer regnskap, rapportering, oppfølging, medlemsregisteret og stønadsordninger, i tillegg til Ledernes resepsjons- og sentralbordtjeneste.

Sentralbord:

E-post: post@lederne.no

Tlf.: 22 54 51 50

På våre nettsider kan du bli bedre kjent med hvem vi er og hvordan vårt sekretariat er organisert:

https://lederne.no/dette-er-lederne/, https://lederne.no/kontakt-oss/