Pris og avmelding

På denne siden finner du viktig informasjon om pris og avmelding for kurs og seminarer for medlemmer av Lederne.

Lederne dekker alle kostnader i forbindelse med kurs, transport, kost (ikke alkohol) og losji for våre medlemmer.

Dersom du melder deg på kurs og velger å ikke stille på kurset, må vi ha beskjed senest to uker før kursstart. Dette er spesielt viktig hvis du har booket hotell.

Viktig ved frafall

Våre sentrale og lokale kurs er meget populære og vi har ofte lange ventelister på kursplasser.

  • Dersom du blir syk, vil vi kreve legeerklæring og du må selv kreve inn våre tapte utgifter via Ledernes reiseforsikring og overføre dette til Lederne.
  • Dersom du bare uteblir, blir du belastet for én overnatting på kr. 1.500.
  • Vi fakturerer også alle som uteblir fra dagskonferanser tilsvarende en dagpakke, og også de som uteblir fra frokostseminar uten å gi beskjed.

Avmeldingsfrist

  • Avmeldingsfristen er satt til 14 dager før kursstart. Dersom du blir syk, ber vi deg ta kontakt med oss så raskt som mulig.
  • Du vil få tilsendt informasjon om vår reiseforsikring. Forsikringen vil dekke alle utgifter ved avmelding.
  • Husk at hvis du har krysset av for middag så må du gi oss beskjed senest en uke før hvis du ikke benytter deg av dette tilbudet.
  • Kommer kanselleringen samme dag, blir du belastet for middagen. Flybilletter som er bestilt og som ikke blir benyttet, faktureres den enkelte. Dette gjelder hvis du ikke blir omfattet av reiseforsikringen ved sykdom.

 

Husk oppdatert kontaktinfo

  • For å sikre at vi får beskjed, vil du få en påminnelse på mail fra oss, tre uker før og en uke før kursstart. Vet du allerede da at du ikke har anledning til å delta må du gi oss beskjed så raskt som mulig.
  • Det er veldig viktig at dere sjekker mailadressen som kommer opp når dere melder dere på. Denne hentes fra medlemsregisteret og her sendes all informasjon. Hvis denne er feil må den rettes i vårt medlemsregister.